L'IMAS incrementa un 11% els seus pressuposts de 2018, els quals augmenten fins als 196,4 milions d'euros

La consellera de Benestar i Drets Socials, Margalida Puigserver, ha donat a conèixer avui les xifres de la institució insular i ha destacat que el “2018 serà l’any de la millora de l’atenció i dels serveis directes a les persones”

La consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, ha presentat aquest matí els pressuposts del 2018 per a la institució que presideix. Puigserver, que ha estat acompanyada pels dos vicepresidents de l’IMAS, Javier de Juan i Caterina Mas, que ha qualificat un any més aquests pressuposts com “els més alts de la història en matèria de Serveis Socials del Consell de Mallorca”.

En concret, l’IMAS comptarà amb un pressupost incial per a l’any 2018  de 196.415.054,85€, el que suposa un increment de l’11,03% respecte de l’any anterior i demostra la vocació social de l’actual equip de govern del Consell de Mallorca.  Vocació que es constata any rere any amb un increment total de 52M € des de l’inici d’aquesta legislatura.

Així la consellera ha volgut destacar que si bé el 2017 ha estat l’any de les inversions i les millores, principalment en les infraestructures, «el 2018 serà, principalment l’any de la millora en l’atenció i en els serveis directes a les persones».

D’aquesta manera, es produirà una important millora en la xarxa d’atenció a les persones amb dependència, en part gràcies a les transferències del Govern i a la construcció de dos nous centres. Així mateix, la xarxa d’atenció a les persones amb discapacitat, creixerà també en nombre de places i s’incorporaran nous serveis, com un servei d’atenció integral per a persones amb discapacitat auditiva o un servei de promoció de l’autonomia per a persones amb discapacitat per diagnòstic de salut mental.

Per al 2018, l’àrea de Menors i Família, té prevista la creació d’un nou centre de visites a la mateixa seu de l’IMAS i la posada en funcionament de dos nous serveis, un especialitzat per a infants amb problemes greus de conducta i una altre de prevenció i preservació familiar.

En el cas de l’àrea d’Inclusió Social, s’impulsarà el suport municipal, que es veurà reflectit en un increment del conveni per al finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics i les Ajudes d’Urgent Necessitat (UGN). A més, i amb l’objectiu d’oferir uns serveis més propers a les persones es posaran en marxa una sèrie de nous serveis d’acompanyament i habitatge per a persones i famílies en risc (Housing First i Housing Led) i es crearan nous serveis de primera acollida; d’intervenció i acompanyament per a persones de la xarxa d’inclusió amb problemàtica de salut mental; per a població amb problemes de toxicomania i un nou servei ocupacional.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024