L’IMAS incorpora 18M d’euros per reforçar les polítiques socials

El Pla de xoc 2021 IMAS: reforç de les polítiques socials, se centra en dos grans eixos: ajudes directes a municipis i entitats, i suport als col·lectius més vulnerables de Mallorca

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i el president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Javier de Juan, han presentat avui el Pla de xoc 2021 IMAS: reforç de les polítiques socials de Mallorca, un pla d’ajudes per a les persones vulnerables de l’illa que es finançarà amb els 18.000.000 d’euros del romanent que incorpora el Consell al pressupost de l’IMAS per al 2021 en una primera fase.

«Hem demostrat que tenim la capacitat no sols de mobilitzar més recursos que mai per reforçar el teixit econòmic i social de Mallorca, sinó també que som una institució útil, perquè estam rescatant famílies i persones», ha destacat la presidenta Catalina Cladera que, a més, ha afegit que «des de l’inici de la pandèmia hem reforçat les polítiques socials per garantir que ningú no quedi enrere. Ara feim una primera activació dels romanents de l’IMAS i activam un pla de xoc de 18.000.000 € per reforçar encara més la protecció social i l’atenció a les persones en situacions de vulnerabilitat».

Aquest pla d’acció es divideix en dos grans eixos. D’una banda, el que fa referència a les línies de suport als municipis i les entitats dels tercer sector i, de l’altra, al reforç de l’atenció directa als col·lectius més vulnerables.

El Pla de xoc 2021 IMAS: reforç de les polítiques socials de Mallorca s’inclou en el canvi de model que du a terme l’IMAS cap a una atenció més individualitzada, centrada en les necessitats de les persones.

Suport a municipis i entitats
En total, l’IMAS destinarà 5.400.000 € per reforçar el conveni dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics amb els ajuntaments de Mallorca. Uns doblers que se sumen als 28.000.000 € bianuals que la institució insular va destinar als consistoris per la via ordinària i als 4.600.000 € extraordinaris perquè fessin front a les necessitats derivades de la pandèmia.

Javier de Juan ha explicat que «la primera forma en la que una persona por sol·liciutar ajuda és a través dels sereveis socials municipals i vull tornar a insistir i donar-lis les gràcies per tota la feina feta durant la pandèmia. Han estat tots al peu del canó i han fet un servei públic molt important per a sostenir aquells col·lectius més vulnerables en aquests moments de pandèmia».

Pel que fa al suport a les entitats que treballen amb col·lectius vulnerables, s’inverteixen 3.300.000 € en diferents accions. En concret, s’incrementen les places d’atenció i complements personals concertats amb les entitats de persones amb discapacitat i es dupliquen les dotacions per a les convocatòries anuals de projectes a entitats del tercer sector i les dotacions de les que treballen amb col·lectius en risc d’exclusió.  A més, es llança una convocatòria extraordinària d’ajudes per fer front a la crisi derivada de la covid-19 destinada als bancs d’aliments de Mallorca.

Atenció a col·lectius vulnerables
El segon eix del pla de xoc té per objecte els serveis i projectes que presta directament l’IMAS destinats a reforçar l’atenció específica als col·lectius més vulnerables de Mallorca. En aquest cas, s’estableixen dues línies principals: infraestructures i modernització, i nous programes i atenció personalitzada.

«Invertirem en infraestructures per a crear nous serveis. Tornarem als projectes de residències i aquí destaca, per exemple, la modernització de La Bonanova, projectes que l’any passat es varen haver de suspendre pels efectes de la pandèmia i que ara reprenem. Aquí també s’inclou l’aportació de 2.500.000 que dedicam a la creació d’un nou centre d’atenció a persones en risc d’exclusió social», ha dit el president de l’IMAS.

En concret, s’invertiran 8.300.000 € en el manteniment dels serveis d’urgència de la covid, en la reforma integral de la planta 8 de la residència La Bonanova; en la posada en marxa d’un nou centre per a persones sense llar amb 60 noves places i altres projectes de modernització dels centres de l’IMAS.

Pel que fa a la posada en funcionament de nous programes i prestacions d’atenció personalitzada, s’hi destinaran 1.765.000 € que es repartiran entre el programa de suport psicosocial per a gent gran, d’intervenció de famílies en risc, en l’augment de les prestacions a les famílies acollidores i en una línia econòmica de suport a persones que es troben en processos d’inserció social i laboral.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024