L'IMAS fa efectiva la darrera part del Programa Suport

Després d’atorgar les ajudes a través de la RMI, l’organisme començarà a efectuar els pagaments als diferents municipis de l’Illa mitjançant conveni

La consellera de Benestar Social i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Catalina Cirer ha signat avui els convenis amb els 51 municipis de l’Illa que s’han adherit al programa Suport que posà en marxa aquesta institució amb l’objectiu de combatre la pobresa infantil.

D’aquesta manera, l’organisme depenent del Consell de Mallorca començarà a fer efectius els pagaments als consistoris mallorquins que formen part d’aquest programa, adreçat a famílies amb menors en situació de risc social o en situació d’especial vulnerabilitat. Aquest programa s’ha pogut dur a terme gràcies als 2 milions d’euros recuperats a través de l’acció de la justícia, per casos de corrupció, tal i com s’aprovà per unanimitat al Ple de la institució insular.

El Programa Suport es divideix en dues línies d’actuació. D’una banda, es destina un milió d’euros a crear un nou protocol de prioritat inclòs en la Renda Mínima d’Inserció (RMI) adreçat a famílies amb menors en situació de risc social, que ja ha estat invertit en ajudes per a aquests nuclis familiars.

La segona línia es centra en els municipis, i consisteix en la signatura dels esmentats convenis, mitjançant els quals es destinarà 1 milió d’euros a ajudes. L’objectiu d’aquests convenis amb els diferents ajuntaments de Mallorca és el d’ajudar a famílies amb menors en situació d’especial vulnerabilitat i/o amb dificultats per cobrir les necessitats bàsiques a nivell alimentari, energètic o d’infraestructures elementals de la llar, residents en el municipi.

El conveni de col·laboració també estableix la possibilitat de la creació d’infraestructures o de serveis d’alimentació per atendre situacions d’emergència alimentària entre la població més vulnerable. Aquest punt fa referència a la possibilitat que els ajuntaments (que tenen les competències dels centres escolars durant l’estiu i la majoria d’ells organitzen escoles d’estiu) posin en marxa menjadors escolars o creïn les infraestructures que considerin oportunes per atendre aquesta demanda.

Els serveis socials d’atenció primària de cada un dels municipis són els encarregats d’avaluar i analitzar les sol·licituds rebudes en funció de les necessitats de cada una de les famílies.

Per tal de fixar les quantitats a percebre per a cada un dels municipis, s’ha seguit un criteri atenent a la població menor resident a cada un d’ells, on un 75% correspon a la població menor de 16 anys i el 25% restant a la població global del municipi.  D’aquesta manera es destinen uns 450.000€ a l’Ajuntament de Palma, prop de 60.000€ al de Calvià i altres 50.000€ al de Manacor.

Noticies relacionades:

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024
27 de març de 2024
Aquest programa està destinat a contribuir a la millora de l’ocupabilitat i a la inserció laboral posterior de les persones contractades, el qual ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+)
11 de març de 2024
L’IMAS ja té obertes línies d’actuació com l’adquisició d’un immoble nou