L'IMAS, el Departament de Territori i Infraestructures i l'ADU signen un protocol d'actuació per a persones en risc d'exclusió residencial

Amb la signatura d’aquest convenir, els tres organismes dependents del Consell de Mallorca es comprometen a seguir una sèrie de passes davant la possibilitat de què s’hagi de desallotjar la residència habitual de persones en situació de risc

La consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, la consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, el director de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, Bartomeu Tugores, i la directora insular d’Inclusió Social, Teresa Vallespir, han signat avui un protocol d’actuació relatiu a persones en risc d’exclusió residencial.

El protocol signat defineix les actuacions que s’han de dur a terme en el cas que el Servei d’Expropiacions del Consell de Mallorca, depenent del Departament de Territori i Infraestructures, hagi de desallotjar edificacions que constitueixin la residència habitual d’aquest col·lectiu.

En aquest sentit, es consideraran persones en situació d’exclusió residencial i es podran acollir a aquest protocol aquelles unitats familiars que compleixin una sèrie de característiques, com ara:

  • Unitats familiars en les que conviuen diferents generacions i els ingressos provenen únicament de les persones més majors.
  • Unitats familiars en les que tots els seus membres en edat laboral es trobin en situació d’atur i/o hagi exhaurit les presentacions corresponents.
  • Unitats familiars monoparentals amb menors al seu càrrec.
  • Unitats familiars en les que algun dels seus membres tenguin una discapacitat igual o superior al 33%.

D’aquesta manera el protocol estableix que quan les actuacions de l’ADU o el Servei d’Expropiacions poden donar lloc al desallotjament d’una unitat familiar de la seva residencia habitual, es comunicarà a les persones afectades l’existència d’aquest protocol i se’ls informarà que han de contactar amb l’IMAS, organisme que s’encarregara d’analitzar si es dóna aquesta situació de risc.

Un cop rebuda la sol·licitud i la documentació per part de les persones afectades, l’IMAS ha d’elaborar un informe per tal de confirmar o no la impossibilitat d’aquestes per accedir a un habitatge alternatiu. En cas que no disposin de cap alternativa l’IMAS traslladarà l’informe a l’ADU, al Servei d’Expropiacions i a l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), que s’ha d’encarregar de cercar una solució alternativa abans que es produeixi el desallotjament.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024