L'IMAS destina prop de 2,5 milions d'euros per a l'atenció a persones amb discapacitat física

Es tracta dels concerts dels serveis d’atenció integral i promoció de l’autonomia; el de promoció, manteniment i recuperació de l’autonomia funcional i el d’habilitació i teràpia ocupacional

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) convoca la concertació de tres serveis per a persones amb discapacitat, dotats amb un pressupost màxim de 2.492.865,12€. En concret es tracta dels serveis  d’atenció integral i promoció de l’autonomia; el de promoció, manteniment i recuperació de l’autonomia funcional i el d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat física.

En el primer cas es tracta de 115 noves places d’un servei adreçat a persones amb discapacitat auditiva, persones amb discapacitat física sobrevinguda i persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental. En concret el servei el formen un conjunt d’actuacions adreçades a valorar, orientar, i donar els suports necessaris per a promoure l’autonomia personal i social i aconseguir la màxima inclusió en els diferents àmbits (social, educatiu, d’ocupació, salut i habitatge), donant suport a la inclusió efectiva mitjançant la coordinació amb els recursos de la comunitat. Segons el tipus de discapacitat i situació el servei pot donar suport en diverses àrees i àmbits de  la vida de la persona.

El servei de promoció, manteniment i recuperació de l’autonomia funcional està adreçat a persones, a partir de 16 anys amb discapacitat física sobrevinguda que tenen possibilitats de millorar la seva autonomia i habilitació durant els 3 primers anys des de l’alta hospitalària. És un recurs que compta amb 115 places i proporciona una atenció multidisciplinària mitjançant sessions especialitzades per pal·liar i millorar els dèficits cognitius, motors i emocionals de la persona amb discapacitat sobrevinguda. El servei es presta quan la persona surt de l’hospitalització i passa a requerir un recurs social de promoció de l’autonomia i habilitació funcional fins que la seva situació s’estabilitza.

Pel que fa al servei d’habilitació i teràpia ocupacional, aquest consta de 30 places i té com a principal funció prestar suports formatius i terapèutics amb l’objectiu d’aconseguir-ne la màxima autonomia i inclusió sociolaboral. És un servei que està especialment dirigit a les persones que requereixen una requalificació per retornar al mercat laboral, per la qual cosa té una durada determinada: fins assolir els objectius individuals. També es dirigeix a persones en situació estable, pel que fa a al seva discapacitat, i que no tenien possibilitats de millorar la inserció laboral, es poden beneficiar d’una funció terapèutica i de manteniment d’habilitats. Està adreçat a persones a partir de 16 anys, amb discapacitat física sobrevinguda a partir del 33% en situació o risc d’exclusió, que necessiten suports especialitzats per a la seva requalificació i/o inserció sociolaboral.

La informació adreçada a les entitats del tercer sector que vulguin optar a als concerts i referida a les característiques tècniques, condicions de cada un dels serveis, presentació de sol·licituds, etc està disponible a la seu electrònica del Consell, als següents enllaços:

Atenció integral i promoció de l’autonomia
– Promoció, manteniment i recuperació de l’autonomia funcional
– Habilitació i teràpia ocupacional
 

 

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024