L'IMAS convocarà 110 places corresponents a l'exercici de 2017

Margalida Puigserver ha presentat l’oferta pública d’ocupació ordinària que és de 18 places i l’oferta extraordinària que és de 92 places

La consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, ha presentat avui l’oferta pública d’ocupació ordinària i extraordinària de la institució insular per a l’any 2017. Es tracta de 110 places, de les quals 18 són d’ocupació ordinària i les 92 restants d’ocupació extraordinària. D’aquesta oferta pública d’ocupació es reserva un percentatge mínim del 30% de les places per a la promoció interna i una quota mínima del 7% per a persones amb discapacitat igual o superior al 33%, que se concretaran en les convocatòries d’execució de l’oferta.

Les places corresponents a l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2017 s’afegeixen a l’oferta pública d’ocupació de 19 places que s’aprovà per a l’exercici de 2016.

Pel que fa als perfils, en aquest cas 8 són per a Psicòleg/ga; 9 per a Educador/a social; 7 per a treballador/a social; 9 per ATS/DUI; 39 per a Tècnic/a auxiliar d’Infermeria; 8 per a Auxiliar Educatiu i 30 per a personal de Serveis.

Tal i com ha explicat Puigserver actualment la plantilla de l’IMAS està formada per un total de 1.210 persones, de les quals només el 34% és personal funcionari de carrera o personal laboral fix (413 persones), i un 66% és personal interí o temporal (797).

A la sessió de la Mesa Sectorial de Negociació de l’IMAS de data 1 de desembre de 2017, s’aprovà, per unanimitat, l’Acord marc que ha de regir les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2017, 2018 i 2019, i els  criteris que s’han seguit a l’hora de calcular l’oferta ordinària i extraordinària, als efectes de determinar les places que constitueixen l’oferta pública d’ocupació de personal funcionari per a l’any 2017.

Segons ha anunciat la presidenta de l’IMAS, el temari de les oposicions es donarà a conèixer, previsiblement, a principis de 2018. Puigserver ha destacat que el contingut de l’examen encara s’està perfilant i es publicarà abans de la convocatòria d’examen amb l’objectiu que els opositors tinguin temps suficient per preparar l’examen, el qual tendrà un temari general i un altre específic. El procediment de les oposicions tendrà una part de valoració per concurs de mèrits i una altra d’examen oposició. Està previst que els exàmens per accedir a les places de les ofertes públiques  d’ocupació del 2016 i 2017, tenguin lloc el quart trimestre del 2018.

Puigserver ha recordat que durant la legislatura 2007-2011 ja es va intentar convocar oposicions a l’IMAS, però durant la passada legislatura es va aturar el procés. La consellera ha explicat que d’aquí a finals de la legislatura actual està previst que surtin a oposició un total de 390 places. Durant la presentació la consellera ha estat acompanyada pels dos vicepresidents de l’IMAS, Javier de Juan i Caterina Mas, i pel gerent de la institució, Jaume Català.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024