L'IMAS convoca una consulta prèvia a la modificació de la Cartera de Serveis i dels Serveis a Menors i Família a Mallorca

El termini per realitzar les aportacions finalitza el dia 14 de juny

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha convocat la consulta pública prèvia a l’aprovació d’una nova Cartera de Serveis i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca, per tal d’acabar d’adequar les prestacions als nous serveis que s’han posat o es té intenció de posar en funcionament des de l’inici de la tramitació de la vigent. Es pretén derogar també l’actual cartera de serveis, aprovada l’any passat pel Consell de Mallorca.

Concretament, cal recordar que el ple de la institució insular va aprovar per unanimitat el passat 13 de juliol de 2017 la seva primera cartera de serveis socials, la qual es complementaria la cartera bàsica del Govern balear, tal com marca la Llei de 4/2009 de Serveis Socials.

D’aquesta manera, es convertí així en el primer Consell insular de les Balears en posar en funcionament aquesta eina, la qual determina el conjunt de prestacions del sistema públic de serveis socials, incloent-hi totes les prestacions tècniques, econòmiques i tecnològiques. A més, la cartera de serveis també defineix els diferents tipus de prestació, la població a la qual va adreçada, l’establiment o l’equip professional que l’ha de gestionar, així com els perfils i les ràtios de personal professional i els estàndards de qualitat.

En aquest sentit, com que l’esmentada Cartera de Serveis es va fer d’acord als serveis i prestacions existents en aquell moment, s’ha decidit actualitzar-la, per la qual cosa s’ha obert el termini de consulta previst a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques perquè qualsevol persona o entitat pugui fer les aportacions que consideri oportunes. El termini per realitzar aportacions va començar dia 25 de maig i finalitza dia 14 de juny.

Podeu trobar tota la informació pertinent al respecte aquí 

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024