L'IMAS convoca la consulta prèvia a l’elaboració de la nova Cartera de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família a Mallorca

Les persones, entitats i associacions poden realitzar les seves aportacions fins dia 15 de juny amb l’objectiu d’adaptar els recursos i les prestacions a la nova realitat

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha obert un període consulta pública prèvia a l’elaboració de la nova Cartera de Serveis i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca, anomenada també Cartera de Mallorca, que pretén adequar les prestacions i serveis a la nova conjuntura socio-econòmica de Mallorca.

Aquesta nova Cartera substituiria l’aprovada pel període 2018-2021 i tendria una vigència de quatre anys. Des de l’IMAS s’ha valorat especialment que la pandèmia ha afectat notablement a la societat i als recursos de les entitats que treballen en l’àmbit dels serveis socials i s’ha considerat oportú obrir un període de consulta pública perquè totes les persones o entitats puguin realitzar les seves aportacions i es pugui aprovar una Cartera de Serveis el més fidel a les necessitats de la realitat.

El termini per realitzar aportacions comença dia 26 de maig i finalitza el dia 15 de juny, i tota la informació sobre aquest tràmit es pot trobar a la seu electrònica de l’IMAS  https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=27159

Cal recordar que el ple del Consell de Mallorca aprovà per unanimitat de juliol de 2017 la seva primera cartera de serveis socials, la qual va complementar la cartera bàsica del Govern balear, tal i com marca la Llei de 4/2009 de Serveis Socials.  D’aquesta manera, es va convertir en el primer Consell insular balear que posava en funcionament aquesta eina, la qual determina el conjunt de prestacions del sistema públic de serveis socials, incloent totes les prestacions tècniques, econòmiques i tecnològiques. A més, la cartera de serveis també defineix els diferents tipus de prestació, la població a la qual va adreçada, l’establiment o l’equip professional que l’ha de gestionar, així com els perfils i les ràtios de personal professional i els estàndards de qualitat.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024