L’IMAS consolida els programes Housing First i Housing Led com a via per a la reinserció social

Des de la posada en marxa del Housing Led 11 dels 40 usuaris han aconseguit autonomia residencial i està previst que altres 4 ho facin abans que acabi l’any

Un total d’onze usuaris del programa Housing Led de l’àrea d’Inclusió Social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) han assolit plena autonomia residencial després de participar en aquest pla d’accés a l’habitatge adreçat a persones sense llar usuàries d’algun dels centres de la Xarxa d’Inclusió.

Des de la seva posada en marxa al desembre de 2018, el 27,5% de les persones han finalitzat amb èxit aquest programa aconseguint els objectius d’inserció social, consecució d’ingressos estables i autonomia residencial. A més, està previst que altres 4 persones finalitzin el procés abans que acabi el 2020, incrementant fins el 37,5% el percentatge de sortides.

Una quarantena de persones -17 dones i 23 homes- han participat els darrers 22 mesos en aquest mètode alternatiu al model de centres que se sustenta en la cessió temporal d’un allotjament compartit en habitacions individuals a habitatges normalitzats i en l’acompanyament socioeducatiu.

Cada beneficiari del Housing Led disposa d’un Pla Individual d’Intervenció propi i exclusiu per tal de treballar amb ell el temps que sigui necessari fins a aconseguir la seva recuperació i la plena inserció social.

Respecte els resultats de les diferents intervencions que s’han dut a terme, 35 persones s’han pogut empadronar als respectius habitatges. Això els ha permès accedir a l’assignació d’un centre mèdic, als serveis socials de base corresponents i a altres serveis d’oci, cultura o lleure.

Així mateix, 12 persones han aconseguit trobar feina mitjançant la derivació a serveis de treball especialitzats i altres 20 han pogut accedir a prestacions o subsidis de l’administració pública. El que garanteix, en un i altre cas, la consecució d’uns ingressos estables.

Pel que fa a la inserció social, 15 dels participants al programa han reprès o iniciat contactes amb familiars o amics que havien perdut a causa de la seva situació de sensellarisme. En pocs mesos els resultats són rellevants, però a llarg termini se limita l’autopercepció de discapacitat, se millora la salut mental, es redueix el consum de substàncies tòxiques i augmenta la qualitat de vida.

Mallorca és territori pioner a nivell nacional en la implantació dels programes Housing First i Housing Led i el segon en quantitat de persones ateses dins d’aquestes metodologies, per darrera de Madrid. L’UTE Fundación RAIS -Asociación Provivienda és qui s’encarrega de desenvolupar aquests dos serveis d’inserció de l’IMAS. 

El programa Housing First compta actualment amb 65 places, 25 més que fa un any. Està adreçat a persones en situació d’exclusió social provinents del carrer i consisteix en facilitar un habitatge i iniciar un procés d’acompanyament i intervenció social amb l’objectiu d’empoderar-la per tal que sigui autònoma a tots els nivells. El procés es considera finalitzat positivament quan la persona no necessita de l’acompanyament i l’habitatge on ha iniciat aquest procés de recuperació pot esdevenir la seva llar.

En l’actualitat, devers 550 usuaris formen part de la Xarxa d’Inclusió de l’IMAS. Es calcula que altres 250 persones viuen al carrer a tota l’illa. L’IMAS té la intenció de seguir ampliant els pròxims mesos tant el Housing First com el Hosing Led, dos mètodes que en poc temps aconsegueixen millors resultats més que les solucions assistencials convencionals. 

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024