L'IMAS atén durant el 2015 un total de 1.519 casos a través dels diferents programes de mediació i integració familiar

Els nombre de casos atesos per part de la institució insular durant el 2014 fou de 1.314, un 13,5% menys que durant l’any 2015

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) atengué durant el 2015 un total de 1.519 casos de menors en els diferents programes de mediació i integració familiar concertats per la institució insular per tal de donar resposta a les necessitats específiques dels menors amb mesura de protecció i als seus familiars, així com també per intentar mantenir, en la mesura del possible, la unitat familiar. Durant el 2014 es varen atendre, en el marc d’aquests programes, un total de 1.314 menors.

Pel que fa a fa als casos atesos en cada un dels programes durant el 2015, un total de 417 han estat atesos en el marc del programa de suport per a menors amb mesura d’acolliment familiar en família extensa, i 262 amb mesura d’acolliment en familiar externa; 150 en el programa de preparació, suport i seguiment per a l’emancipació de joves en situació de risc i desprotecció i 120  pel servei socioeducatiu per a infants i famílies, espai familiar que pretén avaluar i treballar el vincle emocional entre pares i fills.

Igualment, s’han supervisat durant tot l’any passat un total de 240 visites familiars a menors en situació de desprotecció. En aquest programa es comptabilitzen només els casos en què les relacions entre els menors i els seus familiars queden distorsionades i es fan especialment dificultoses, la qual cosa obliga a dur a terme les visites en un espai neutre i supervisades de tal manera que les visites no puguin ser una experiència negativa pel menors.

En el marc del programa d’intervenció socioeducativa a domicili amb educadors familiars s’han atès 158 casos en els quals era necessari reforçar les habilitats parentals dels progenitors. Igualment s’ha treballat amb 80 joves d’entre 14 i 17 anys en el servei d’orientació i inserció laboral i intervenció educativa per a joves, mentre que en el programa d’atenció educativa i d’esplai ‘Es Ferreret’ s’han atès 19 casos durant el 2015.

Finalment, podem parlar d’un tipus de perfil molt específic com són les famílies que no presenten una dinàmica multiproblemàtica però que cerquen en l’IMAS el suport per resoldre una situació concreta que pot posar els seus fills en situació de desprotecció. Durant l’any 2015 es varen atendre un total de 73 casos en aquest programa d’intervenció en crisi.

Noticies relacionades:

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024
27 de març de 2024
Aquest programa està destinat a contribuir a la millora de l’ocupabilitat i a la inserció laboral posterior de les persones contractades, el qual ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+)
11 de març de 2024
L’IMAS ja té obertes línies d’actuació com l’adquisició d’un immoble nou