L'IMAS atén 133 demandes de Prioritat Social als seus centres de gent gran durant el 2017

Es tracta de persones majors que es poden trobar en una situació de desprotecció i/o maltractament

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha rebut durant l’any 2017 un total de 133 sol·licituds d’ingrés a residències a través del programa de Prioritat Social, de les quals s’ha facilitat l’ingrés prioritari a centres de gent gran a un total de 58 persones per tal de protegir-les i oferir-lis un recurs per garantir la seva qualitat de vida.  A les 75 peticions restants se’ls ha donat una resposta específica d’acord a la situació personal de cada cas.

De les 133 sol·licituds rebudes,  82 són peticions d’ingrés d’homes i la resta de dones. En quant a l’àmbit de procedència, els centres sociosanitaris són els que més sol·licituds han registrat (33 en concret), seguit dels serveis socials comunitaris de l’Ajuntament de Palma (26) i els centres d’atenció primària de l’IB-Salut (22).

Igualment, del total, 58 varen ser resoltes amb un ingrés prioritari a un centre residencial de l’IMAS com a mesura per garantir la protecció d’aquestes persones majors: 33 a La Bonanova (20 homes i 13 dones), 18 a la Llar d’Ancians (11 homes i 7 dones), 4 a la residència Bartomeu Quetglas de Felanitx (2 homes i 2 dones) i 3 a Huialfàs, de Sa Pobla (2 homes i 1 dona).

Pel que fa a la franja d’edat de les persones que han ingressat de manera prioritària, 24 tenen entre 65 i 74 anys; 20 entre 75 i 84 i 11 més de 85 anys; només 3 persones són menors de 65 anys.

Cal recordar que el programa de Prioritat Social de l’IMAS ofereix un suport especialitzat als tècnics dels serveis socials de Mallorca, els quals es troben casos de persones majors en risc de desprotecció i/o maltractament cada vegada amb més freqüència. En aquest sentit, es volen dissenyar intervencions específiques per a cada cas i oferir als municipis suport tècnic amb l’objectiu d’augmentar la protecció, la qualitat i l’especialització de l’atenció a les persones majors. Concretament, des de la institució insular s’ofereix:

 

  • Suport tècnic especialitzat a la xarxa d’atenció social a les persones majors en risc de desprotecció i/o maltractament
  • Valoració del grau de risc de desprotecció i/o maltractament cap a les persones majors de Mallorca.
  • Intervenció especialitzada en casos de persones majors que pateixen risc de desprotecció i/o maltractament a Mallorca.

Noticies relacionades:

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024
27 de març de 2024
Aquest programa està destinat a contribuir a la millora de l’ocupabilitat i a la inserció laboral posterior de les persones contractades, el qual ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+)
11 de març de 2024
L’IMAS ja té obertes línies d’actuació com l’adquisició d’un immoble nou