L'IMAS aprova el seu primer Pla Estratègic d'Igualtat entre Dones i Homes

«L’actual equip de govern és plenament conscient del temps que vivim i de les motivacions socials de la ciutadania per això volem donar una resposta eficient per assegurar la posada en marxa d’iniciatives i actuacions que garanteixin la igualtat d’oportunitats», afirma la consellera de Benestar Social i presidenta de l’IMAS Margalida Puigserver

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha aprovat aquest mes de maig el seu Pla estratègic d’Igualtat entre Dones i Homes, l’objectiu del qual és facilitar l’execució d’un conjunt planificat de mesures per a la progressiva incorporació de la perspectiva de gènere a l’IMAS, entre d’altres. En aquest sentit, desenvoluparà les seves actuacions a través de diferents eixos de treball: la transversalitat de gènere, entesa com a la integració de la igualtat en l’estratègia i la cultura de l’organització, i també la incorporació sistemàtica i progressiva de la perspectiva de gènere en totes les polítiques que es duguin a terme, en la presa de decisions i les actuacions i projectes d’intervenció social, entre d’altres.

Una de les principals passes per materialitzar aquest Pla és la constitució de la Comissió Activa d’Igualtat de l’IMAS, conformada per personal tècnic representant de les quatre direccions insulars, a més dels serveis de recursos humans, sistemes informàtics i del servei de premsa de l’IMAS. Aquesta Comissió pretén treballar de forma transversal i la seva funció principal és impulsar, coordinar, realitzar el seguiment i avaluar les actuacions previstes en el Pla d’Igualtat de gènere de l’IMAS.

«L’actual equip de govern és plenament conscient del temps que vivim i de les motivacions socials de la ciutadania per això volem donar una resposta eficient per assegurar la posada en marxa d’iniciatives i actuacions que garanteixin la igualtat d’oportunitats entre el col·lectiu de treballadors i treballadores de l’IMAS», ha assegurat la consellera de Benestar Social i presidenta de l’IMAS Margalida Puigserver. Igualment també permetran incorporar la perspectiva de gènere en els seus projectes d’actuació i d’intervenció social arreu de Mallorca a través de les respectives Direccions Insulars, com és ara, la d’inclusió social, la de menors, la de dependència i la de persones discapacitades.

Tenint en compte que a l’IMAS hi ha un percentatge molt més alt de dones treballadores, i atenent també a l’alt percentatge de dones i nines ateses anualment als diferents programes socials de la institució, la conclusió és que comptam amb una organització i una realitat de risc d’exclusió altament feminitzada que requereix una mirada que prioritzi la perspectiva de gènere a través de les seves polítiques socials per fer front a aquesta realitat d’una manera més equilibrada i justa.

Això suposarà anar incorporant una nova forma de treballar en l’àmbit intern i una nova cultura de l’organització més moderna i més d’acord amb la necessitat d’assegurar la igualtat, transversalment en totes les seves Seccions. En aquesta línia, alguna de les iniciatives que se suposaran des de la Comissió, s’implementaran de forma temporalitzada i progressiva com la d’afavorir la incorporació del llenguatge no sexista, la recollida de dades desagregant valors per a homes i dones, i de criteris de perspectiva de gènere en les contractacions i subvencions públiques.
Es valorarà, així, a través de grups de treball com l’organització fa visibles a les dones i la seva contribució als resultats i a l’èxit organitzatiu. També si la institució projecta una imatge igualitària tant a l’àmbit intern com extern, analitzant l’ús del llenguatge i la imatge inclusiva a la comunicació formal i informal.

Es posaran en marxa actuacions formatives adreçades a tot el col·lectiu de professionals de l’IMAS per aprofundir en els conceptes i continguts principals per a l’aplicació de la perspectiva de gènere als projectes d’intervenció socials desenvolupats a l’illa de Mallorca. De forma programada, també es plantejarà com avançar en la millora de les garanties d’igualtat en les polítiques laborals, en la difusió de mesures destinades a facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar i en l’accés a la formació entre d’altres.

Aquestes actuacions es plantejaran, de forma transversal i progressiva a tota l’organització, comptant amb la capacitat de corresponsabilitat de cada Direcció insular i amb la màxima cooperació i col·laboració possible més àmplia de la resta d’equips de governs d’altres d’institucions insulars, d’altres direccions i àrees de govern i, si més no, d’altres persones significatives i entitats socials de l’escenari insular i de fora de Mallorca.

Noticies relacionades:

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024
27 de març de 2024
Aquest programa està destinat a contribuir a la millora de l’ocupabilitat i a la inserció laboral posterior de les persones contractades, el qual ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+)
11 de març de 2024
L’IMAS ja té obertes línies d’actuació com l’adquisició d’un immoble nou