L'IMAS activa el seu protocol per garantir l'atenció a les persones sense sostre davant l'onada de fred

El principal objectiu és que totes aquelles persones que pernocten al carrer de forma habitual i vulguin accedir a un dels centres de la Xarxa d’Inclusió puguin fer-ho

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), responsable de la xarxa inclusió social ha activat el protocol d’emergència especial, que es posa en funcionament davant aquelles situacions en què es produeixen condicions climatològiques adverses o una baixada significativa de les temperatures, com és el cas de l’onada de fred que estem vivint aquests dies.

En aquest sentit, el protocol s’activa quan I’Agència Estatal de Meteorologia a Balears preveu temperatures nocturnes per sota dels 7 graus o fenòmens adversos com pluja o vent. La Unitat Mòbil d’Emergència Social (UMES), juntament amb l’Equip de Valoració (tots dos serveis integrats a la xarxa d’inclusió), activen el nivell d’emergència fins que millora el clima. Així, si bé l’ona de fred ha començat aquesta setmana, el protocol d’emergència està activat des de la darrera setmana de desembre.

Ampliació de places:

El protocol d’emergència té com a principal objectiu que totes aquelles persones que pernocten al carrer de forma habitual i vulguin accedir a un dels centres de la Xarxa d’Inclusió, puguin fer-ho.

D’aquesta manera, durant el temps que es manté actiu el protocol, que es coordina també amb els serveis socials de l’Ajuntament de Palma, no es tenen en compte els requisits mínims necessaris per accedir a cada un dels centres en condicions meteorològiques normals. A més i en cas que sigui necessari, s’incrementa el nombre de places habituals dels diferents centres d’acollida que formen la xarxa (Sa Placeta, Casa de Família, Ca l’Ardiaca i l’alberg de Manacor).

Així mateix, la Unitat Mòbil d’Emergència Social (UMES), amplia el seu horari d’atenció, de les 20.00 a les 03.00 hores (davant el seu horari habitual de les 22.00 a les 02.00h). Durant el temps que dura el protocol d’emergència s’intensifiquen els esforços per localitzar i convèncer les persones que viuen al carrer per accedeixin a acudir a algun d’aquests centres. Així mateix, també s’intensifica el repartiment de mantes, begudes calentes i el servei d’acompanyament i seguiment als usuaris.

Xarxa d’Inclusió:

La Xarxa d’Inclusió Social del Consell de Mallorca és el conjunt de programes i serveis que es gestionen des de l’IMAS per atendre la població en situació d’exclusió social o risc d’exclusió.

Els recursos residencials que formen part de la xarxa i es veuen afectats pel protocol d’emergència són: Ca l’Ardiaca, centre de baixa exigència, adreçat a qualsevol persona en situació d’exclusió social; sa Placeta, dirigit a persones en situació d’exclusió social i centrada en l’atenció a persones amb problemes de politoxicomania activa o en procés de deshabituació; Casa de Família per a persones en situació d’exclusió social, però amb problemàtica de toxicomania alcohòlica amb o sense possibilitats de reinserció social i l’alberg de Manacor, dirigit a usuaris sense sostre, però sense cap tipus de toxicomania activa.

La Xarxa es completa amb la UMES, el servei d’emergència social, tant nocturn com diürn que dóna atenció directa als usuaris que viuen al carrer i l’Equip de Valoració, que té com a principal funció valorar, derivar, i fer el seguiment de els usuaris de la Xarxa.

A més la Xarxa disposa d’altres serveis no residencials el funcionament de les quals no es veu afectat per la situació d’emergència i que tenen com a principal objectiu donar acompanyament a ex reclusos en situació d’exclusió social amb o sense problemàtica de salut mental i a persones en situació d’exclusió social amb malalties invalidants.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024