Les tuteles de menors executades per l'IMAS baixen un 10% durant el 2015

La Direcció Insular de Menors i Família ha dut a terme un total de 172 tuteles durant el 2015, enfront les 194 executades el 2014

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha executat durant el 2015 un total de 172 tuteles, un 10% menys que l’any anterior quan se’n varen executar 194. Cal recordar que l’IMAS és l’òrgan competent en matèria de protecció al menor a Mallorca i, com a tal, duu a terme les mesures oportunes pel benestar dels infants. La tutela és una d’elles.

El motiu pel qual s’han executat un menor nombre de tuteles, passant de 194 a 172, és el bon funcionament dels diferents programes de mediació i integració familiar que l’IMAS té concertats amb diferents entitats. Els objectius d’aquests programes són: intervenció en el nucli familiar, millorar les capacitats parentals amb intervenció específica per a pares d’infants menors de 3 anys i per a mares en situació de privació de llibertat i els seus fills, i oferir una atenció educativa i lúdica a nins en el marc d’un programa de preservació familiar per promoure la inserció sociolaboral, entre d’altres.

La tutela és la situació jurídica en la qual es col·loca a determinada persona sota la guarda i potestat d’una altra. Es tracta d’una situació concebuda fonamentalment per a les persones que no poden valer-se per si mateixes i aplicable als menors no subjectes a pàtria potestat.

En el cas dels menors, l’article 222 del Codi Civil estableix qui està subjecte a tutela. Entre aquests figuren els menors que es troben en situació de desemparament. La tutela d’aquests menors correspon, segons l’article 172 del Codi Civil, a l’Entitat Pública que tengui encomanada en el seu respectiu territori la protecció de menors, donant lloc per tant a una tutela administrativa. Aquesta tutela comporta la guarda del menor desemparat.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024