Les residències per a gent gran de l’IMAS tornen a rebre ingressos a partir de dilluns

Les visites als centres de persones grans es mantenen igual que a la fase 1: una per usuari i de vint minuts de durada

Les residències per a gent gran, dependents, amb discapacitat o diagnòstic de salut mental tornaran a rebre ingressos a partir d’aquest dilluns, segons una resolució de la Conselleria d’Afers Socials redactada en col·laboració amb Salut i el Consell de Mallorca. El règim de visites es manté igual, encara que hi ha algunes restriccions en les residències.

Per permetre l’ingrés, no hi pot haver cap cas actiu o en estudi de coronavirus i el centre ha de disposar d’un pla de contingència en cas de rebrot, que prèviament haurà d’haver aprovat l’autoritat sanitària.

La persona sol·licitant, abans d’ingressar, ha d’acreditar que no és un cas actiu de Covid-19, mitjançant una PCR o una serologia de 24 a 48 hores abans de l’ingrés. Durant el temps entre la realització de la PCR i l’ingrés, la persona ha d’estar en aïllament amb les condicions dictades per l’autoritat sanitària. Tampoc es permetrà l’ingrés si presenta símptomes sospitosos de coronavirus.

Pel que fa a les visites als centres de gent gran es mantenen els mateixos requisits que en la fase 1: una única visita i de 20 minuts de durada.

En supòsits excepcionals i relacionats amb l’acompanyament a la fi de la vida, els responsables de les residències, prèvia sol·licitud a l’autoritat competent, podran autoritzar un major nombre de visites o incrementar-ne durada.

Abans de totes les visites, s’han de seguir prenent les mateixes mesures de seguretat: comprovar que els visitants no tenguin símptomes de la Covid-19 (presa de temperatura, distància de seguretat, ús de material de protecció). A més, el personal del centre ha de supervisar totes les visites i, sempre que sigui possible, tendran lloc en espais amplis, amb bona ventilació i amb una zona habilitada per rentar-se de mans. 

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024