La Unitat de Valoració d'Abús Sexual de l'IMAS aten aquest primer semestre 114 casos de menors

La consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Margalida Puigserver, ha assegurat que la intenció del nou equip de govern és la de potenciar aquest servei, al mateix temps que es consiencia a la ciutadania sobre aquesta problemàtica

La Unitat de Valoració d’Abús Sexual (UVASI) de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)  atèn  aquest primer semestre de 2015 un total de 114 casos de menors que podrien haver estat o trobarse-se en risc de ser víctimes de qualque tipus de delicte sexual. La UVASI és una unitat emmarcada dins del Protocol Marc disciplinari d’actuacions en casos de maltractament infantil a les Balears, el qual contempla diferents fases (detecció i notificació, avaluació, tractament i seguiment) i compta amb la implicació de diferents entitats i administracions públiques.

Amb aquest protocol, el Consell de Mallorca, a través de la UVASI és el responsable d’alertar sobre possibles casos d’abús o d’altres delictes contra la llibertat sexual a menors, indepentment de si els infants es troben en situació de desprotecció o no: 

Explorar els factors que intervenen en l’origen, desenvolupament i configuració dels programes pel qual arriben a la UVASI. 
Fer l’avaluació psicològica de l’infant, a l’efecte d’identificar quins són els seus factors de risc i de protecció i de l’entorn familiar, escolar i social per prendre les mesures de protecció oportunes en els casos que es consideri necessari i fer-ne la derivació corresponent.
Conèixer el desenvolupament evolutiu del menor.
Avaluar la credibilitat del testimoni de l’infant amb relació als presumptes abusos sexuals i fer-ne l’informe pertinent.
Elaborar les recomanacions terapèutiques necessàries i dur a terme les derivacions oportunes als serveis especialitzats.
Assistir al judici i/o la ratificació de l’informe elaborat en els casos en què se sol·liciti.

Dels 114 casos que s’han atès durant aquest primer semestre de 2015, 43 són nins i 71 són nines, mentre que per edats la majoria tenen entre 6 i 15 anys (78), 10 entre 16 i 18 i 26 tenen cinc anys o menys. Des de la UVASI s’està investigant cada un dels casos així com la credibilitat del testimoni amb l’objectiu de prendre la mesura més adequada pel benestar del menor, en coordinació amb altres administracions i entitats. Igualment, des de la UVASI han assistit fins el moment aquest 2015 a un total de 18 sessions de judici o ratificació d’informes amb l’objectiu d’evitar la revictimització del menor, és a dir, que el nin o la nina hagi de repetir i reviure, així, la història.

En aquest sentit, la consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Margalida Puigserver, ha assegurat que “la intenció del nou equip de govern del Consell i de l’IMAS és la de potenciar aquest servei i treballar de manera conjunta amb el Govern”. Puigserver ha conclòs que “s’han d’invertir tots els esforços possibles en conscienciar a la ciutadania per tal de disminuir el nombre de casos atesos per part de l’UVASI”.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024