La solitud no desitjada i el tractament de les addicions a la vellesa centren els articles que experts de l’IMAS han elaborat per a l’Anuari de l’Envelliment. Illes Balears 2023

El conseller Guillermo Sánchez destaca la importància d’adaptar les polítiques i iniciatives a la nova realitat per oferir uns Serveis Socials de qualitat centrats en cada persona

Evitar l’aïllament i la solitud no desitjada o adequar el model d’atenció a les addiccions durant l’envelliment per evitar situacions de risc d’exclusió són els temes que professionals de diferents àrees de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) del Consell de Mallorca han plantejat a la nova edició de l’Anuari de l’Envelliment. Illes Baleares 2023, editat un any més per la Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal de la Universitat de les Illes Balears, juntament amb l’IMAS i la Conselleria de Família i Afers Socials del Govern de les Illes Balears.

«Ens hem de plantejar l’envelliment com a un cicle vital més, amb les seves característiques i necessitats pròpies, però lluny dels estereotips i essent conscients de la diversitat de la vellesa. La realitat de les persones majors ha canviat i les administracions hem de ser capaces d’adequar les polítiques i iniciatives per oferir uns Serveis Socials de qualitat que donin respostes més eficients i eficaces. Des del Consell de Mallorca en som conscients i, com explicam a les pàgines d’aquest Anuari, treballam en aquesta línia», destaca el conseller insular de Benestar Social i president de l’IMAS, Guillermo Sánchez, al pròleg de la publicació.

«La solitud no desitjada» i «Addiccions als opiacis, tractament i envelliment a les Illes Balears» són els dos títols elaborats per experts de la institució insular en els quals es constata aquest canvi de paradigma que viuen les persones majors.

La solitud és un dels desafiaments d’importància creixent que han d’afrontar les societats occidentals i l’increment de l’esperança de vida col·loca les persones grans com un dels col·lectius més afectats. Quan la soledat no es tria pot afectar la qualitat de vida, ja que a més de les implicacions emocionals pot tenir també conseqüències físiques i cognitives. L’article destaca l’entorn comunitari i els centres de participació activa i comunitària com a elements clau per detectar i prevenir una situació que la majoria de les vegades és imperceptible, passa completament desapercebuda.

En aquest sentit, és essencial el paper que es fa des del Servei de Promoció de l’Autonomia Personal de l’IMAS centrat en potenciar les relacions socials, fomentar hàbits saludables, la convivència i l’ajuda mútua, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima qualitat de vida possible durant l’etapa de l’envelliment, afavorint que la gent gran gaudeixi de noves experiències que fomentin les seves habilitats socials i la seva estimulació cognitiva i evitar-ne l’aïllament.

La sensibilització de la societat envers aquest fenomen, la formació dels professionals per detectar-ne possibles casos i la intervenció per tornar a implicar les persones majors que es troben totes soles són altres ítems en els quals es treballa des de l’IMAS i que, com s’explica a l’article, són clau per acabar amb aquestes situacions.

D’altra banda, des de la Unitat de Conductes Addictives (UCA) de l’IMAS s’ha aprofitat aquesta edició de l’Anuari per posar en valor la importància d’oferir una atenció específica, interdisciplinar i integral a les persones majors amb addicions i la necessitat de reformular les trajectòries de reinserció atenent les seves necessitats específiques i superant barreres per garantir-ne l’accessibilitat.

Els darrers anys s’ha observat que el perfil dels usuaris en tractament per a addiccions són persones de llarg recorregut amb antecedents de consum d’heroïna i altres opiacis, acompanyats de complicacions mèdiques i socials. És per això que el coordinador de la UCA, que és coautor de l’article juntament amb personal investigador de la UIB i professionals de Projecte Home, emfatitzen en la importància d’intervencions interdisciplinàries i d’establir circuits entre els serveis que atenen el col·lectiu.

També destaquen la necessitat de formar professionals per poder oferir una atenció integral i millorar la qualitat de vida de les persones grans amb addiccions. Com a conclusió, proposen un nou model d’atenció intersectorial centrat en la persona i adaptat a les diferents formes d’envelliment. A més, subratllen la necessitat d’eliminar l’estigma cap a les persones addictes i la importància de la recerca en l’envelliment i les addiccions.

L’Anuari de l’Envelliment. Illes Balears 2023, que ha arribat enguany a la seva setzena edició, s’ha convertit en un referent per conèixer la situació que viuen les persones majors a l’arxipèlag des de tots els àmbits. A més de l’IMAS i la Conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears, la Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia de la UIB també ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Guillem Cifre de Colonya de la Caixa d’Estalvis de Pollença i la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024