La consellera Margalida Puigserver visita els programes de l'IMAS de reinserció de reclusos i ex reclusos

La institució insular ha atès durant el 2015 un total de 60 persones de la població penitenciària en el marc d’aquests dos programes

La consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, juntament amb la directora insular d’Inclusió Social, Caterina Mas, han visitat el centre on es duen a terme els dos programes de reinserció social de reclusos i ex reclusos que s’han posat en marxa des de l’IMAS per tal de facilitar la seva reinserció.

El programa consta de dues parts diferenciades, una adreçada a persones d’aquest col·lectiu amb problemàtica de salut mental, i un altre per a presos i ex presos que no presenten aquesta problemàtica afegida. Així, si bé els dos programes són de l’IMAS, la gestió es fa de manera indirecta a través de les dues entitats: el Grec per a la població penitenciària que presenta una problemàtica afegida de salut mental, i Pastoral Penitenciària per a la resta.

Durant la visita, la consellera Margalida Puigserver i la directora insular Caterina Mas han estat acompanyades pel Secretari de Pastoral Penitenciària, Esteve Serna, i pel director del Secretariat de Pastoral Penitenciària i cura de la presó de Palma, Jaume Alemany.

Durant el 2015 s’han atès un total de 60 persones en el marc d’aquest programa de preparació per a la sortida de la presó i un programa de suport als ex presos en situació d’exclusió social, és a dir, un servei d’acompanyament a persones en situació d’exclusió social que comença al mateix centre penitenciari i acaba quan l’usuari s’ha reinsertat.

Així, el Grec ha atès durant tot l’any 2015 un total de 25 reclusos que presentaven una problemàtica afegida de salut mental, de cara a facilitar-los la reinserció. Per la seva banda, des de Pastoral Penitenciària es treballa amb aquells que no tenen cap problema de salut mental però que necessiten d’un servei d’acompanyament que els faciliti la seva reinserció. Durant l’any 2015 s’ha treballat amb un total de 35 persones, entre homes i dones, amb aquest perfil.

Des de l’IMAS s’aposta per aquest programa de reinserció social davant, per una banda, el gran volum de persones en situació d’exclusió social amb problemàtica mentals i, per l’altra, de la constatació que molts dels usuaris de la xarxa han passat pel centre penitenciari i/o tenen causes judicials pendents, la qual cosa agreuja la situació d’aquestes persones que poden entrar en una espiral perniciosa d’entrada i sortida de la presó a centres de la xarxa i a la inversa.
 

Noticies relacionades:

16 de juliol de 2024

La institució insular ha remès una carta a Delegació del Govern sol.licitant una reunió immediata davant la continua arribada de nins, nines i adolescents migrants no acompanyats que tensiona el sistema

12 de juliol de 2024

Els treballadors cobriran places del cos de l’administració especial dels subgrups A1, A2, B i C1 a la institució insular, l’IMAS i l‘ADT

10 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca va adquirir al juny l’històric immoble que la congregació té a Palma amb la intenció de convertir-lo en un centre sociosanitari de referència

9 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca recull, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials, el testimoni de 140 anys d’atenció a persones vulnerables.

20 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es també el president l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca, ha destacat l’elaboració del primer Pla d’Acolliment Residencial i l’aposta del Consell per continuar amb el full de ruta marcat pel Pla de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Mallorca

14 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha insistit en la necessitat de posar fi a la discriminació per motius d’edat durant la XIII jornada «Una mirada a la protecció de les persones adultes majors», organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans

12 de juny de 2024

És un projecte pioner a l’Estat en què residents, familiars i treballadors posen en comú les seves experiències i necessitats amb l’objectiu de millorar la vida al centre

7 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha agraït a les families la Seva tasca durant la diada que s’ha dut a terme a Sant Ferran 

6 de juny de 2024

“100 anys d’històries de vida” ha estat el lema triat per aquesta entitat referent en l’atenció d’infants i adolescents de Mallorca

5 de juny de 2024

Professionals i entitats podran presentar els pròxims dies la seva candidatura a aquests guardons, que s’entregaran el novembre i substitueixen els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

3 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistit durant el Ple d’aquest òrgan en la necessitat de treballar «amb i per a les persones grans» de Mallorca per garantir-ne el benestar i evitar-ne la desprotecció o discriminació

30 de maig de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciat el reforç de la plantilla per millorar la coordinació en l’execució de les mesures de protecció amb les entitats i la resta d’agents implicats en l’atenció a la infància i les famílies de Mallorca