La Comissió Insular d'Explotació Sexual Infantil proposa una bateria de mesures per a la detecció i atenció a les víctimes

El president de l’IMAS Javier de Juan ha presidit aquest encontre entre entitats, administracions i Forces i Cossos de seguretat de l’Estat

La seu de l’IMAS ha acollit la reunió de la Comissió Insular d’Explotació Sexual Infantil, una setmana després que s’hagués anunciat la seva convocatòria. La trobada, que ha estat presidida pel conseller de Drets Socials i president de l’IMAS, Javier de Juan, i la Directora Insular de Infància i Família, Mari Ángeles Fernández, ha comptat amb representants de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, l’Oficina Balear d’Infància i Adolescència (OBIA), l’Ajuntament de Palma, la Direcció Insular d’Igualtat, la Federació d’Entitats d’Infància i Adolescència de les Balears (FEIAB), la Fundació Amaranta, la Fundació Rana i professionals de l’IMAS i dels diferents centres de menors concertats amb el Consell de Mallorca.

La Comissió ha proposat incrementar la sensibilització social sobre aquests tipus de casos mitjançant una campanya destinada a conscienciar de l’existència d’aquesta xacra. A més també ha abordat la necessitat de poder incrementar el servei i l’atenció especialitzada que reben els menors víctimes d’explotació sexual. Fet pel qual s’ha valorat la posada en marxa enguany d’un centre d’acolliment residencial especialitzat per aquests casos, integrat per un equip d’atenció especialitzada.

La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat s’ha estimat com a clau per a la defensa de la integritat dels menors, fet pel qual s’ha decidit sol·licitar la modificació de la instrucció d’Interior de l’1/2017 perquè es considerin d’alt risc els no retornaments dels infants i adolescents dels centres d’acolliment residencial, i agilitzar la presa de decisions operatives en aquests casos.

Els professionals dels serveis socials municipals i del mateix IMAS actualitzaran la seva formació per tal de millorar la detecció de casos de possible explotació sexual. En aquest sentit també es proposa estendre els programes formatius adreçats a joves en diferents espais d’oci i temps lliure. 

La Comissió, coordinada per la direcció Insular d’Infància i Família  mantindrà un calendari periòdic de reunions per: 
    • Millorar els mecanismes de coordinació en totes aquestes situacions que afectin als menors.
    • Conscienciar i sensibilitzar la població en general de l’existència real d’una situació d’explotació i/o abús infantil.
    • Fixar un calendari de formació dels professionals que treballen en l’àmbit de menors.
    • Revisar els casos en què es treballa de manera conjunta i actualitzar les dades dels casos d’explotació sexual infantil.
    • Establir noves actuacions per aquesta legislatura 2020-2023

L’IMAS es treballa intensament per combatre l’explotació sexual infantil. Representants de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials s’han reunit també avui amb amb una trentena de centres de menors concertats i propis del Consell per analitzar aquesta realitat. 

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024