La Comissió d’Experts en relació als casos d’abús i explotació sexual a menors tutelats presenta les seves conclusions

La coordinadora del grup ha donat a conèixer els resultats de l’informe al Consell Rector de l’IMAS

El Consell Rector de l’IMAS s’ha reunit avui en convocatòria extraordinària per conèixer les conclusions de l’informe que ha duit a terme la comissió d’experts en relació als casos d’abús i explotació sexual en l’àmbit de les persones menors d’edat amb mesura jurídica de protecció de Mallorca.

La coordinadora de la comissió, Noemí Pereda, doctora en psicologia clínica i de la salut, professora de la Universitat de Barcelona i directora del Grup de recerca en victimització infantil i adolescent (GreVIA) ha explicat als assitents les principals conclusions del treball que ha duit a terme la comissió d’experts i quines són les recomanacions que proposen des del grup de treball per a donar una resposta eficaç als casos d’explotació sexual comercial infantil i adolescent (ESCIA).

En aquest sentit, la comissió considera molt positiu «que l’IMAS hagi decidit afrontar el problema» i visibilitzar-lo. L’informe destaca positivament l’existència d’un marc d’actuació legal i comú per als diferents serveis implicats en els casos d’ESCIA a Mallorca (més concretament el protocol d’actuació i la Instrucció sobre els procediments per a comunicar indicadors), així com el fet que «s’han detectat que s’han produït canvis positius en el procediment d’actuació en els últims mesos». Això no obstant, la comissió proposa la posada en funcionament d’un pla d’actuació amb una sèrie de punts prioritaris per a l’adequat tractament de l’ESCIA.

Així des de la comissió es recomana a l’IMAS:
– Crear un centre especialitzat per a víctimes o joves amb alt risc d’ESCIA.
– Disposar d’un protocol integral complet i diferenciat del que s’aplica a les víctimes d’abús sexual.
– Oferir als professionals més formació i recursos sobre ESCIA, així com treballar de forma coordinada entre tots els serveis implicats.
– Identificar de forma primerenca i protegir els drets de les víctimes d’ESCIA.
– Avaluar individualment els factors de risc i tractar els efectes dels traumes en les víctimes.
– Explorar altres respostes a l’ESCIA com ara l’acolliment familiar professionalitzat.

La comissió recorda que l’ESCIA és un problema que té lloc a tots els països i societats del mópn i que exigeix un tractament integral que implica diferents agents, com el sistema de protecció, les institucions i la societat en general.

D’aquesta manera, i a mode de conclusió final, l’informe de la comissió d’experts posa de manifest els cincs elements que s’han de tenir en compte a l’hora de donar una resposta eficaç a aquesta problemàtica, i que són la prevenció, la detecció, la disrupció, la intervenció i la recuperació reconexió.

En aquest sentit el president de l’IMAS, Javier de Juan, ha explicat que des de l’IMAS ja s’estava treballant en alguna d’aquestes propostes, com ara la creació d’un centre especialitzat que entrarà en funcionament el proper mes d’octtubre. De Juan ha explicat també que “quan encarregàrem aquest informe partirem de la base que el nostre objectiu principal era solucionar el problema, per això decidirem ser valents i transparents, però seguirem insistint que es tracta d’un problema global que implica a moltes institucions”.

Així, des de l’IMAS “apostam per liderar la solució, i això passa per fer feina de forma coordinada amb tots els agents implicats” i, tal i com explica el president “com a institució ens demanàvem si detectam els casos i intervenim de forma adequada i l’informe ens mostra que, tot i que tot és millorable, anam pel camí correcte”.

D’altra banda, les conclusions de l’informe es presentaran també a la Comissió Insular d’Explotació Sexual Infantil, formada per representas de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, l’Oficina Balear d’Infància i Adolescència (OBIA), l’Ajuntament de Palma, la Direcció Insular d’Igualtat, la Federació d’Entitats d’Infància i Adolescència de les Balears (FEIAB), la Fundació Amaranta, la Fundació Rana i professionals de l’IMAS i dels diferents centres de menors concertats amb el Consell de Mallorca, que es reuneix avui horabaixa.

El consell rector de l’IMAS és un órgan d’assessorament que es reuneix periòdicament i que està integrat per l’equip directiu de l’IMAS, la secretaria i la interventora delegada de l’IMAS i un membre de cada partit polític amb representació al Consell de Mallorca.

Adjunts trobareu l’informe i els annexes elaborats per la comissió d’experts en relació als casos d’abús i explotació sexual a menors amb una mesura de protecció a Mallorca.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024