IMAS i Govern firmen un protocol per millorar la coordinació en matèria de protecció a les persones menors d’edat

L’objectiu és garantir als professionals l’accés ràpid i actualitzat a tota la informació referent als joves amb mesura de protecció que tenen una mesura de justícia juvenil

Garantir la màxima informació actualitzada als professionals que treballen en l’àmbit de protecció al menor i la justícia juvenil i ser així més eficients en les actuacions que es plantegin per a cada cas. Amb aquest objectiu l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i la conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears han firmat el primer conveni de cooperació que fixa uns determinats protocols per actuar amb els infants i adolescents que estan o han estat sotmesos a la vegada a mesures de protecció i de justícia juvenil.

La consellera de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, i la consellera d’Afers Socials i Esports del Govern, Fina Santiago, han firmat aquest conveni, que farà més eficient la col•laboració interadministrativa entre l’IMAS i la direcció general d’Infància, Joventut i Famílies (DGIJF) i la Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel, ambdues dependents del Govern, per agilitzar i unificar les intervencions i el canal d’intercanvi d’informació.

En aquest sentit, la consellera Sofia Alonso assenyala que «establim uns mètodes d’actuació clars i universals, que milloraran encara més una col•laboració que ja existia i que és clau per garantir la protecció de les persones menors d’edat i facilitar la tasca dels professionals que treballen per garantir la seva plena inserció social», i ha afegit que «especialment en casos d’especial vulnerabilitat, com pot ser un maltractament, és important ser àgils a l’hora d’actuar».

A l’acte de la firma també hi ha estat present la directora insular d’Infància i Família, Mari Ángeles Fernández Valiente, qui ha recalcat que «és important tenir ben fixats uns criteris perquè tots els professionals tenguin clar en tot moment les passes a seguir i fer així més senzill el seguiment de cada cas particular». 

Per la seva part, la consellera Fina Santiago ha manifestat que «cada vegada més, hi ha menors que comparteixen mesures en el sistema de protecció i en el sistema de justícia juvenil. S’ha de garantir el mateix tractament d’actuació en cada menor afectat, així com agilitzar la coordinació entre els dos sistemes. Aquest protocol ho facilita. Un protocol necessari també perquè els menors afectats són altament vulnerables».

Concretament, d’acord amb aquest conveni de cooperació, s’estableix:

Un protocol de col•laboració tècnica i administrativa específic per atendre les persones menors d’edat que tenguin a la vegada una mesura de protecció i una de justícia juvenil, compartint informació de cada cas, amb accés a les bases de dades respectives, i creant-se una comissió de seguiment perquè això es compleixi.

Una coordinació específica en situacions greus i/o urgents de maltractament infantil per abús sexual o explotació sexual infantil de les persones menors d’edat amb mesura de justícia juvenil.

Un protocol per accedir als expedients amb mesura de protecció per part del personal adscrit al programa Atura’t, de la DGIJF. El programa Atura’t està especialitzat en l’atenció a les persones menors d’edat que han comès un delicte contra la indemnitat sexual; per poder dur a terme una millor avaluació i tractament, és important que els seus professionals puguin accedir, si s’escau, a la informació d’altres serveis de l’IMAS per on prèviament hagi passat aquest jove. 

Els compromisos econòmics d’ambdues parts:

Respecte a les despeses de les persones menors d’edat tutelades que compleixen qualque mesura de privació de llibertat, l’IMAS es fa càrrec de les despeses pròpies del jove com la roba, despeses sanitàries, educatives, etc.

Pel que fa a l’abonament de les responsabilitats civils que es decretin, derivades d’una persona menor d’edat tutelada amb privació de llibertat, les quantitats reclamades les pagaran Govern i IMAS al 50%.

L’objectiu final d’aquest conveni de cooperació interadministrativa és facilitar totes les eines i la màxima informació possible als professionals perquè puguin dissenyar el millor pla d’actuació per a cada una de les persones menors d’edat que tenen, a la vegada, una mesura de protecció i una mesura de justícia juvenil.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024