Finalitza el procés de regulació del personal temporal de l’IMAS i del Consell de Mallorca

Prop de 30 persones han pogut regularitzar la seva situació acreditant més de tres anys seguits de feina en la mateixa categoria en els darrers cinc anys

Un total de 29 treballadors de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i el Consell de Mallorca han pogut regularitzar la seva situació laboral en aquestes institucions un cop acabat el procés que es posà en marxa el juny del 2019 des del departament de Modernització i Funció Pública de la institució insular.

En concret, aquest procés de regularització té com a principal objectiu regular la situació laboral del personal temporal amb nomenaments i/o contractes de durada determinada que presten serveis de forma continuada al Consell de Mallorca o a l’IMAS per tal de resoldre possibles situacions irregulars en les que es poguessin trobar aquests treballadors i proposar-ne el nomenament com a personal funcionari interí, sempre que hi hagi places vacants dotades pressupostàriament en la mateixa categoria i compleixin les condicions necessàries.

Per a poder acollir-se a aquest procés, el personal temporal tant del Consell de Mallorca com de l’IMAS havien d’acreditar que en els cinc anys anteriors a la data de la convocatòria, han prestat serveis de forma continuada per un període superior a tres anys, en la mateixa categoria i en les mateixes funcions i sense interrupcions de durada igual o superior a sis mesos.

En total es registraren 241 sol·licituds per a prendre part del procés, de les quals 222 corresponen a treballadors de l’IMAS i les 19 restants a treballadors d’altres departaments del Consell. En aquest sentit, la comissió paritària encarregada de fixar els criteris de valoració i determinar si els aspirants reuneixen les condicions, ha conclós que 25 treballadors de l’IMAS i 4 del Consell sí que les compleixen.

La resolució completa, contra la que es pot interposar recurs d’alçada, es pot consultar a la seu electrònica del Consell al següent enllaç https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=39691  

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024