Els usuaris de residències de l’IMAS podran rebre visites familiars a partir d’aquest dijous

Durant aquesta primera fase del desconfinament es podrà rebre una visita d’una durada no superior als 20 minuts.

Els usuaris de les residències públiques de la tercera edat sense cap cas de COVID-19 podran rebre una visita durant la fase 1 del desconfinament, d’una durada màxima de 20 minuts, a partir d’aquest dijous.

En supòsits excepcionals i relacionats amb l’acompanyament a la fi de la vida, els directors dels centres, prèvia sol·licitud a la autoritat competent, poden autoritzar visites als centres el nombre de vegades que es consideri oportú, malgrat el centre tingui casos positius de COVID 19.

Des del passat 16 de març, hi ha una restricció absoluta de visites a les residències públiques i privades dins de les mesures d’especial protecció d’aquest col·lectiu.

Constatada la reducció de la propagació i contagi de la COVID-19, sobretot en el cas de les residències pròpies de l’IMAS, i iniciada en Balears la fase 1 de desconfinament, s’ha considerat que s’han de flexibilitzar algunes restriccions.

Els familiars hauran de concertar cita prèviament telefonant a cada un dels centres. S’ha establert que totes les visites han de ser supervisades per part de personal de centre i es realitzaran en espais amplis i amb bona ventilació. Només es permetran les visites a les habitacions dels residents en situacions  excepcionals, per problemes de salut o prescripció mèdica.

Es durà un control estricte de les visites per facilitar i agilitzar el seguiment de contactes en cas de possibles contagis. No es permetrà l’entrada de familiars amb simptomatologia compatible amb COVID-19, es prendrà la temperatura a la persona que vol visitar el centre i en cas que presenti febre tampoc es permetrà l’entrada.

Els centres han d’informar als residents i als familiars de les mesures de
seguretat: distància entre persones de 2 metres, rentat de mans i ús de mascareta. Es proporcionarà a les visites el material de protecció recomanat per la direcció
general de Salut Pública.

Centres de dia
Els centres de dia romandran tancats durant aquesta primera fase de desconfinament. A fi d’assegurar la continuïtat de l’atenció social tant de gent gran com de persones amb discapacitat o amb diagnòstic de salut mental, els serveis es prestaran preferiblement de manera telemàtica i, en casos d’especial necessitat, presencial al domicili. 

Les intervencions en la modalitat presencial han de respectar les mesures de seguretat i higiene recomanades per la Direcció General de Salut Pública.

 

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024