Els títols de família nombrosa que caduquin durant el confinament per la COVID-19 es renoven automàticament

L’IMAS ha prorrogat devers 800 títols que caducaven entre el 14 de març i el mes de maig

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha resolt renovar de manera automàtica devers 800 títols de família nombrosa caducats durant el desconfinament. Concretament es prorroguen fins dia 31 de maig, 500 títols caducats entre el 14 de març i el 30 d’abril i 300 que caducaven aquest mes de maig.

Amb aquesta mesura es pretén, d’una banda, atendre les necessitats de confinament derivades de la crisi sanitària evitant als beneficiaris desplaçar-se fins a les oficines que l’IMAS té a Palma, Manacor o Inca, i de l’altra, garantir els drets de les famílies nombroses.

El president de L’IMAS i Conseller de Drets Socials, Javier de Juan, va aprovar el passat mes d’abril la resolució per mantenir la vigència de tots els títols caducats durant tot l’estat d’alarma per tal d’evitar que els titulars es vegin perjudicats i no deixin de percebre els descomptes i els beneficis, prevists a la normativa que el títol els hi confereix. 

Tots aquests títols es van renovant de manera automàtica mensualment. La data de vigència que figura al document acreditatiu no s’actualitzarà fins que finalitzin les mesures de contenció derivades de la declaració de l’estat de l’alarma però es podrà fer la comprovació de la vigència consultant el codi QR que figura als carnets individuals. La pròrroga es comunica a l’AEAT a fi que els beneficiaris puguin seguir gaudint dels avantatges que els corresponen.

A Mallorca hi ha 15.900 famílies acreditades amb el títol de família nombrosa de les quals més de 800 l’haurien de renovar en el període assenyalat.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024