El Servei d'Atenció Integral a Domicili de l'IMAS avança cap a la millora assistencial i l'especialització dels seus professionals amb noves ajudes tècniques

La institució insular adquireix 20 motxilles equipades amb productes de suport necessaris per facilitar les tasques dels auxiliars d’infermeria quant a transferència i mobilització dels usuaris del SAID

El Servei d’Atenció Integral a Domicili (SAID) de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) compta amb una nova eina de feina que facilitarà el dia a dia a tots els professionals que assisteixen els usuaris a ca seva, especialment els que requereixen una major atenció a causa del seu grau de dependència i els que tenen més problemes de mobilitat.

Amb la finalitat d’avançar en la millora de la qualitat del servei, l’IMAS ha adquirit 20 motxilles equipades amb tot un seguit d’ajudes tècniques. Les motxilles s’han distribuït als diferents centres de treball dels professionals d’atenció directa als usuaris del SAID. Cada una d’elles facilita el desenvolupament de les tasques d’atenció diàries, especialment les de transferència i mobilització, amb eficàcia, seguretat i comoditat.

La presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, ha explicat que «la iniciativa s’emmarca dins els objectius prioritaris marcats pel SAID per enguany, que són apostar per la formació continua i l’especialització de les treballadores i treballadors, continuar creixent en nombre d’usuaris i de professionals en plantilla i avançar en la coordinació dels diferents àmbits d’atenció: comunitària, especialitzada i sanitària».

Del 14 al 22 de febrer, els tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI) que formen part de l’equip del SAID participen en les sessions de formació necessàries per poder controlar el funcionament dels aparells integrats a les motxilles. Aquestes es duen a terme a diferents llocs de l’illa: Migjorn, Palma, Nord, Raiguer i Llevant.

Segons el director insular d’Atenció Comunitària i Projectes Estratègics, Omar Lamin, «aquesta inversió respon a l’estratègia de millora constant en la prestació de servei i de formació continuada dels professionals per avançar cap a una major especialització de la intervenció en cures en l’entorn comunitari».

Terapeutes ocupacionals especialitzats, posats a disposició de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per l’empresa distribuïdora del material, són els encarregats d’impartir les classes.

A més de la motxilla de transport, que per si mateixa ja és una eina útil, al seu interior es poden trobar taules rígides i taules de transferència amb disc i coixí giratori, cinturó per acomodar el moviment, llençols tubulars lliscants, bandes de subjecció per a reposicionament i un codi QR que enllaça a un tutorial amb l’explicació concreta de tot el funcionament, en cas de dubtes.

Noticies relacionades:

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024
27 de març de 2024
Aquest programa està destinat a contribuir a la millora de l’ocupabilitat i a la inserció laboral posterior de les persones contractades, el qual ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+)
11 de març de 2024
L’IMAS ja té obertes línies d’actuació com l’adquisició d’un immoble nou