El programa Recerca d'Orígens de l'IMAS resol 18 de les 28 sol·licituds rebudes el 2015

Des que es posà en marxa el servei ja s’han resolt un 60% de les peticions de persones adoptades que volien trobar les seves famílies biològiques

El programa Recerca d’Orígens de l’Àrea de Menors i Família de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha resolt el 2015 un total de 18 de les 28 sol·licituds rebudes per part de persones que han estat adoptades i que volen conèixer o trobar les seves famílies biològiques. Des que es va posar en marxa aquest servei l’IMAS ha rebut 252 sol·licituds, de les quals ja s’han resolt un 60% aproximadament.

Pel que fa a a les dades de 2015, 11 dels 18 casos resolts s’ha fet amb una trobada dels sol·licitants amb les seves famílies biològiques, mentre que en els 7 casos restants s’ha donat resposta a la sol·licitud, però sense mantenir un encontre amb la família biològica, bé perquè ha estat impossible trobar la família biològica o bé perquè la persona sol·licitant no volia mantenir cap contacte. Així mateix es continua treballant en els altres 10 casos restants i en alguns casos d’altres anys que continuen oberts.

El servei de recerca d’orígens és un programa adreçat a persones adoptades, amb la finalitat de donar cabuda al dret dels adoptats a conèixer la seva identitat biològica. La seva feina s’estructura a través de diverses actuacions d’assessorament, orientació i mediació amb les famílies. El servei està adscrit a la secció d’Adopcions de l’Àrea de Menors i  Família  de l’IMAS.

Els principals objectius del programa són:
Ajudar els adoptats que ho sol•licitin a conèixer la seva identitat biològica.
Ajudar els adoptats a prendre consciència de la situació, elaborar i valorar tot el procés i la presa de decisions.
Assessorar la família adoptiva sobre el procés d’acompanyament als fills adoptats durant la recerca.
Orientar la família biològica.
El dret a la recerca d’orígens està reconegut a l’Estat espanyol des de l’any 2007, assignant les competències a les entitats públiques de protecció de menors. Aquesta competència no es concreta únicament en la recerca i localització de la informació, sinó en dur a terme un treball tècnic de mediació entre les famílies o persones implicades.

El procés d’intervenció en cada un dels expedients consta de dues parts:
d’una banda a nivell administratiu amb la finalitat de completar la informació i localització de les persones implicades i de l’altra a nivell  psicològic amb un especialista que durà a terme la lectura i comprensió de la informació i tota la tasca de mediació entre les parts, a més de donar el suport psicològic precís per elaborar la informació.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024