El Consell Rector de l’IMAS celebra la primera reunió

En aquesta trobada han participat  l’equip directiu de l’IMAS, la secretària i la interventora delegada, així com  un membre de cada partit polític amb representació al Consell de Mallorca

La sala d’actes de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha acollit avui la primera reunió del Consell Rector de l’IMAS d’aquesta legislatura. Aquest òrgan ha ampliat la seva composció i passa a estar integrat per l’equip directiu de l’IMAS, la secretaria i la interventora delegada i un membre de cada partit polític amb representació al Consell de Mallorca. D’aquesta manera el Consell Rector passa de ser un òrgan d’assessorament a un òrgan decisori col·legiat, tal i com marquen els nous estatuts de l’ens.

D’aquesta manera, a més del president de l’IMAS, Javier de Juan; els vicepresidents Jaume Tortella i Magdalena Gelabert; la gerent, Maria Luisa Garnelo; els directors insulars Sofia Alonso (Gent Gran), Mari Ángeles Fernández (Infància i Família), José Manuel Portalo (Persones amb Discapacitat i Innovació Social), Sandra Fernández (Inclusió Social) i Àngels Candel (Suport Territorial), la secretària delegada, Mari Àngels Vanrell i la interventora delegada, Francisca Martorell, han participat també Catalina Cirer (PP), Silvana González (PSOE), Caterina Mas (MES), Iván Sevillano (Podem), Francisca Mora (El Pi), Toni Gili (Vox) i Beatriz Camiña (Ciudadanos).

Durant la reunió s’han establert les bases de funcionament d’aquest òrgan, que a partir d’ara es reunirà un cop al mes. El Consell Rector serà l’encarregat de donar el vist i plau al pla estratègic de l’IMAS i entre les seves funcions també figura la d’aprovar les despeses que suposin més d’un cinc per cent del pressupost total de l’IMAS.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024