El Consell Rector de l’IMAS aprova el projecte del nou Reglament que regula el funcionament dels Serveis Socials per a persones amb discapacitat

El document suposa una millora del que estava en vigor des del 2018 i s’ha elaborat amb el consens de totes les entitats del tercer sector social, col·legis professionals i forces polítiques

El Consell Rector de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha aprovat avui el nou Reglament que regula el funcionament dels Serveis Socials per a persones amb discapacitat de Mallorca. Aquest document, que entrarà en vigor després de la seva aprovació definitiva en sessió plenària del Consell de Mallorca, suposa una important millora respecte de l’anterior, vigent des del 2018.

El document s’ha elaborat després d’un procés de participació obert a les entitats del Tercer Sector Social que fan feina amb el col·lectiu, col·legis professionals de l’àmbit i els diferents grups polítics amb representació a la institució insular. Aquest consens ha permès reformular un reglament que suposa una millora pel que fa als criteris d’autorització i acreditació dels serveis dirigits a atendre les persones amb discapacitat. S’hi fa un especial èmfasi en el model d’atenció, se centra en les necessitats concretes del col·lectiu i s’adapten els serveis i les prestacions a cada cas particular, per la qual cosa es generen, d’aquesta manera, uns recursos més flexibles i oberts.

Així mateix, el nou reglament redunda en la millora dels criteris arquitectònics que faciliten el disseny dels espais i centres, i estipula les ràtios de personal alhora que determina que siguin tècnics qualificats i especialitzats per a poder donar una millor atenció a les persones amb discapacitat.

En definitiva, es tracta d’una normativa moderna i adaptada a les necessitats actuals de les persones, famílies, professionals i entitats del sector, que dona continuïtat als acords marc del Pacte per a les Persones amb Discapacitat que el Consell de Mallorca, l’IMAS i les principals federacions i entitats del tercer sector social signaren el passat novembre de 2022. Una estratègia de futur conjunta per a millorar els recursos i serveis disponibles, que garanteix els drets de les persones amb discapacitat durant tots els seus cicles vitals, dona estabilitat a les entitats, millora les condicions laborals per als professionals i que han pres com a model altres comunitats del territori nacional.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024