El Consell Rector de l’IMAS aprova el projecte del nou Reglament que regula el funcionament dels Serveis Socials per a persones amb discapacitat

El document suposa una millora del que estava en vigor des del 2018 i s’ha elaborat amb el consens de totes les entitats del tercer sector social, col·legis professionals i forces polítiques

El Consell Rector de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha aprovat avui el nou Reglament que regula el funcionament dels Serveis Socials per a persones amb discapacitat de Mallorca. Aquest document, que entrarà en vigor després de la seva aprovació definitiva en sessió plenària del Consell de Mallorca, suposa una important millora respecte de l’anterior, vigent des del 2018.

El document s’ha elaborat després d’un procés de participació obert a les entitats del Tercer Sector Social que fan feina amb el col·lectiu, col·legis professionals de l’àmbit i els diferents grups polítics amb representació a la institució insular. Aquest consens ha permès reformular un reglament que suposa una millora pel que fa als criteris d’autorització i acreditació dels serveis dirigits a atendre les persones amb discapacitat. S’hi fa un especial èmfasi en el model d’atenció, se centra en les necessitats concretes del col·lectiu i s’adapten els serveis i les prestacions a cada cas particular, per la qual cosa es generen, d’aquesta manera, uns recursos més flexibles i oberts.

Així mateix, el nou reglament redunda en la millora dels criteris arquitectònics que faciliten el disseny dels espais i centres, i estipula les ràtios de personal alhora que determina que siguin tècnics qualificats i especialitzats per a poder donar una millor atenció a les persones amb discapacitat.

En definitiva, es tracta d’una normativa moderna i adaptada a les necessitats actuals de les persones, famílies, professionals i entitats del sector, que dona continuïtat als acords marc del Pacte per a les Persones amb Discapacitat que el Consell de Mallorca, l’IMAS i les principals federacions i entitats del tercer sector social signaren el passat novembre de 2022. Una estratègia de futur conjunta per a millorar els recursos i serveis disponibles, que garanteix els drets de les persones amb discapacitat durant tots els seus cicles vitals, dona estabilitat a les entitats, millora les condicions laborals per als professionals i que han pres com a model altres comunitats del territori nacional.

Noticias relacionadas:

23 de mayo de 2024

Se trata de una actividad que fomenta la socialización y la participación activa de las personas mayores y las mantiene en contacto con las tradiciones

21 de mayo de 2024

Mañana se abre el plazo para solicitar este apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con alguna discapacidad en Mallorca

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024