El Consell finalitza el primer estudi de determinació del grau d'accessibilitat de les instal·lacions públiques de 37 municipis de Mallorca

La primera fase del projecte impulsat per part del Departament de Desenvolupament Local i de l’IMAS, ha suposat l’estudi i diagnòstic de 552 instal·lacions públiques dels municipis de menys de 10.000 habitants

El conseller de Desenvolupament Local, Joan Font, i la consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, han presentat avui la primera fase del projecte de diagnosi i redacció de mesures de millora en relació a les barreres arquitectòniques en els edificis i equipaments d’ús públic i titularitat municipal dels pobles de Mallorca, un projecte impulsat pel Consell de Mallorca en el marc del programa de foment de l’ocupació ‘Visibles 2016’, del SOIB. Es tracta del primer estudi d’aquestes característiques que duu a terme la institució insular amb l’objectiu d’eliminar les barreres arquitectòniques de tots els edificis i instal·lacions públiques de l’illa.

En concret, en aquesta primera fase s’han estudiat un total de 552 instal·lacions de 37 municipis de l’illa de menys de 10.000 habitants. Posteriorment està prevista una segona fase amb els municipis d’entre 10.000 i 15.000 habitants, i continuar avançant fins a aconseguir una visió general del grau d’adaptació de les instal·lacions públiques del conjunt de l’illa. L’objectiu d’aquest projecte és el d’aconseguir les condicions bàsiques d’accessibilitat als edificis i equipaments de tota Mallorca, per tal de garantir l’ús públic i la no discriminació de les persones amb discapacitat.

En aquest sentit, la consellera Margalida Puigserver ha manifestat que “l’IMAS, com a institució de referència en matèria de serveis socials a Mallorca, ha de vetllar pel correcte compliment de la Llei per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques dels edificis i instal·lacions de la nostra illa”. La consellera de Benestar i Drets Socials ha apuntat que “amb la informació obtinguda amb aquest estudi s’elaborarà un mapa d’accessibilitat de Mallorca el qual serà gestionat per l’IMAS”. Puigserver ha finalitzat apuntant que “amb l’estudi presentat avui feim les primeres passes per donar compliment a la reivindicació històrica de les entitats de la xarxa d’atenció a persones amb discapacitat de suprimir les barreres arquitectòniques dels edificis i instal·lacions públiques de Mallorca”.

Per la seva part, el conseller Joan Font ha assegurat que “arrel dels resultats de l’estudi presentat avui, des del Departament de Desenvolupament Local donarem prioritat als projectes d’eliminació de les barreres arquitectòniques de cara a futures línies d’ajudes pels municipis de Mallorca”. Font ha anunciat que dins el 2017 es durà a terme la segona fase de l’estudi, el qual analitzarà el grau d’accessibilitat de les instal·lacions públiques dels municipis d’entre 10.000 i 15.000 habitants.

Per a dur a terme l’estudi s’ha comptat amb un equip de treball, format per sis arquitectes contractats a través de la convocatòria ‘Visibles 2016’, que ha treballat en els diferents municipis durant un període de sis mesos. El Departament de Desenvolupament Local ha estat l’encarregat de coordinar i proveir dels recursos materials necessaris per a la correcte realització dels treballs d’estudi, mentre que des de l’IMAS es va impartir una fase prèvia de formació específica des de la secció d’Accessibilitat. Així mateix, des de l’IMAS també s’ha donat el suport tècnic per a l’elaboració de les fitxes de comprovació de cada una de les instal·lacions municipals analitzades.

La metodologia utilitzada per a dur a terme aquest estudi ha consistit en la realització de visites guiades als municipis, amb observació i estimació de tots els elements i mitjans tècnics i necessaris pel compliment del reglament amb propostes concretes d’actuació per dotar d’accessibilitat els equipaments. El resultats que es vagin aconseguint de les diferents fases de l’estudi serviran per generar una base de dades estructurada per municipis i per usos, i formaran part del mapa d’accessibilitat de Mallorca.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024