El Consell de Mallorca renova el Pacte per a la Inclusió Social fins a l’any 2027

La institució insular reafirma el seu compromís amb EAPN Illes Balers a treballar per millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables

Combatre les situacions de desigualtat de les persones que es troben en situació més vulnerable a Mallorca. Amb aquest compromís han signat avui el Pacte per a la Inclusió Social la majoria dels partits polítics amb representació al Consell de Mallorca i EAPN-Illes Balears Xarxa per a la Inclusió Social. Concretament, han firmat com a representants de les seves formacions el president Llorenç Galmés (PP), Catalina Cladera (PSOE), Jaume Alzamora (Més per Mallorca) i Antoni Salas (Pi-Proposta per les Illes), així com Xavier Torrens per EAPN-Illes Balears.

El text comprèn línies d’actuació conjunta per millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables de Mallorca i per garantir els seus drets, des de la dignitat i l’equitat. Igualment, també recull tota una sèrie d’iniciatives per facilitar la gestió i l’activitat de les entitats socials que treballen directament amb les persones en risc d’exclusió social, en col·laboració amb les administracions autonòmiques, insulars o locals.

«Firmam novament aquest Pacte per a la Inclusió Social perquè volem millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes de Mallorca. Per aconseguir-ho, és necessari que administracions i entitats ens coordinem i anem de bracet», ha dit el president Llorenç Galmés, el qual, a més, ha afegit que «des del Consell de Mallorca treballam per impulsar polítiques que afavoreixin la igualtat de drets i d’oportunitats de tots els mallorquins i mallorquines, però som conscients que la tasca que duis a terme les diferents entitats és clau per arribar a totes les persones que tenen dificultats per cobrir les necessitats bàsiques, ja que nosaltres tots sols no hi podem arribar. El nostre compromís és mantenir viu aquest Pacte durant tota la legislatura».

En concret, el Pacte prioritza tota una sèrie de mesures encaminades a reduir la pobresa i afavorir la integració social i laboral de les persones en risc d’exclusió, treballar per erradicar els discursos d’odi i criminalització de la pobresa, desenvolupar eines de diagnòstic per conèixer la situació real i poder implementar les polítiques més adequades per avançar cap a la justícia social, garantir l’accés universal a drets, recursos i prestacions bàsiques, garantir i fer efectiu el dret a un habitatge digne o ampliar i consolidar els programes de formació i inserció laboral de col·lectius més vulnerables, entre d’altres.

Igualment, també es fa constar el compromís de treballar per definir i implementar un marc de finançament estable per a les entitats del tercer sector, impulsar el procés de concertació del serveis o, si no és possible, substituir les subvencions anuals per plurianuals, així com garantir unes condicions laborals dignes dels professionals de les entitats i la qualitat de la intervenció, i promoure la contractació pública amb les entitats socials sense ànim de lucre i empreses d’inserció.

L’acte de signatura ha tengut lloc al Palau del Consell al qual també ha assistit el conseller de Benestar Social i president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Guillermo Sánchez.

Amb la finalitat de vetlar pel compliment d’aquestes mesures es crearà una comissió de seguiment que, a més, prioritzarà les accions que s’han de treballar cada any.

Noticies relacionades:

22 de juliol de 2024

El programa està adreçat a persones d’entre 18 i 30 anys que actualment no estan fent feina

16 de juliol de 2024

La institució insular ha remès una carta a Delegació del Govern sol.licitant una reunió immediata davant la continua arribada de nins, nines i adolescents migrants no acompanyats que tensiona el sistema

12 de juliol de 2024

Els treballadors cobriran places del cos de l’administració especial dels subgrups A1, A2, B i C1 a la institució insular, l’IMAS i l‘ADT

10 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca va adquirir al juny l’històric immoble que la congregació té a Palma amb la intenció de convertir-lo en un centre sociosanitari de referència

9 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca recull, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials, el testimoni de 140 anys d’atenció a persones vulnerables.

20 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es també el president l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca, ha destacat l’elaboració del primer Pla d’Acolliment Residencial i l’aposta del Consell per continuar amb el full de ruta marcat pel Pla de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Mallorca

14 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha insistit en la necessitat de posar fi a la discriminació per motius d’edat durant la XIII jornada «Una mirada a la protecció de les persones adultes majors», organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans

12 de juny de 2024

És un projecte pioner a l’Estat en què residents, familiars i treballadors posen en comú les seves experiències i necessitats amb l’objectiu de millorar la vida al centre

7 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha agraït a les families la Seva tasca durant la diada que s’ha dut a terme a Sant Ferran 

6 de juny de 2024

“100 anys d’històries de vida” ha estat el lema triat per aquesta entitat referent en l’atenció d’infants i adolescents de Mallorca

5 de juny de 2024

Professionals i entitats podran presentar els pròxims dies la seva candidatura a aquests guardons, que s’entregaran el novembre i substitueixen els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

3 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistit durant el Ple d’aquest òrgan en la necessitat de treballar «amb i per a les persones grans» de Mallorca per garantir-ne el benestar i evitar-ne la desprotecció o discriminació