El Consell de Mallorca renova el Pacte per a la Inclusió Social fins a l’any 2027

La institució insular reafirma el seu compromís amb EAPN Illes Balers a treballar per millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables

Combatre les situacions de desigualtat de les persones que es troben en situació més vulnerable a Mallorca. Amb aquest compromís han signat avui el Pacte per a la Inclusió Social la majoria dels partits polítics amb representació al Consell de Mallorca i EAPN-Illes Balears Xarxa per a la Inclusió Social. Concretament, han firmat com a representants de les seves formacions el president Llorenç Galmés (PP), Catalina Cladera (PSOE), Jaume Alzamora (Més per Mallorca) i Antoni Salas (Pi-Proposta per les Illes), així com Xavier Torrens per EAPN-Illes Balears.

El text comprèn línies d’actuació conjunta per millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables de Mallorca i per garantir els seus drets, des de la dignitat i l’equitat. Igualment, també recull tota una sèrie d’iniciatives per facilitar la gestió i l’activitat de les entitats socials que treballen directament amb les persones en risc d’exclusió social, en col·laboració amb les administracions autonòmiques, insulars o locals.

«Firmam novament aquest Pacte per a la Inclusió Social perquè volem millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes de Mallorca. Per aconseguir-ho, és necessari que administracions i entitats ens coordinem i anem de bracet», ha dit el president Llorenç Galmés, el qual, a més, ha afegit que «des del Consell de Mallorca treballam per impulsar polítiques que afavoreixin la igualtat de drets i d’oportunitats de tots els mallorquins i mallorquines, però som conscients que la tasca que duis a terme les diferents entitats és clau per arribar a totes les persones que tenen dificultats per cobrir les necessitats bàsiques, ja que nosaltres tots sols no hi podem arribar. El nostre compromís és mantenir viu aquest Pacte durant tota la legislatura».

En concret, el Pacte prioritza tota una sèrie de mesures encaminades a reduir la pobresa i afavorir la integració social i laboral de les persones en risc d’exclusió, treballar per erradicar els discursos d’odi i criminalització de la pobresa, desenvolupar eines de diagnòstic per conèixer la situació real i poder implementar les polítiques més adequades per avançar cap a la justícia social, garantir l’accés universal a drets, recursos i prestacions bàsiques, garantir i fer efectiu el dret a un habitatge digne o ampliar i consolidar els programes de formació i inserció laboral de col·lectius més vulnerables, entre d’altres.

Igualment, també es fa constar el compromís de treballar per definir i implementar un marc de finançament estable per a les entitats del tercer sector, impulsar el procés de concertació del serveis o, si no és possible, substituir les subvencions anuals per plurianuals, així com garantir unes condicions laborals dignes dels professionals de les entitats i la qualitat de la intervenció, i promoure la contractació pública amb les entitats socials sense ànim de lucre i empreses d’inserció.

L’acte de signatura ha tengut lloc al Palau del Consell al qual també ha assistit el conseller de Benestar Social i president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Guillermo Sánchez.

Amb la finalitat de vetlar pel compliment d’aquestes mesures es crearà una comissió de seguiment que, a més, prioritzarà les accions que s’han de treballar cada any.

Noticias relacionadas:

30 de mayo de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciado el refuerzo de la plantilla para mejorar la coordinación en la ejecución de las medidas de protección con las entidades y el resto de agentes implicados en la atención a la infancia y las familias de Mallorca

29 de mayo de 2024

Durante la visita el presidente también se ha reunido con la Asociación Balear de la Enfermedad de Huntington

29 de mayo de 2024

Las personas usuarias de los Centros de Promoción de la Autonomía Personal del Consell de Mallorca reciben a partir de hoy charlas formativas para evitarlos y reforzar la protección

28 de mayo de 2024

Más de 120 profesionales han asistido a este encuentro organizado por el Consell de Mallorca, FICE y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

23 de mayo de 2024

Se trata de una actividad que fomenta la socialización y la participación activa de las personas mayores y las mantiene en contacto con las tradiciones

21 de mayo de 2024

Mañana se abre el plazo para solicitar este apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con alguna discapacidad en Mallorca

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca