El Consell de Mallorca posa en marxa una nova ajuda destinada a persones en situació de vulnerabilitat

La prestació, que tendrà una dotació mensual d’entre 135 i 607 euros, cerca  incentivar famílies en risc d’exclusió en el seguiment d’un itinerari per a la inserció sociolaboral

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, i la consellera de Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Sofia Alonso, acompanyades per la vicepresidenta segona de l’IMAS, Magdalena Gelabert, i el director insular de Reinserció Social, Guillermo Montero, han anunciat avui la posada en marxa d’una nova ajuda que reforça el programa d’acompanyament cap a la inclusió sociolaboral de les persones i famílies en risc d’exclusió.

L’Ajuda d’Urgència Social per al Suport als Processos d’Inserció és compatible amb l’Ingrés Mínim Vital (IMV) i la Renda Social Garantida (RESOGA), i està condicionada a la participació activa de les persones beneficiàries en els itineraris dissenyats pels professionals de l’àrea d’Inclusió Social per aconseguir la seva inserció laboral. L’import mensual a percebre oscil·la entre els 135 i els 607 euros en funció dels ingressos de la unitat familiar i de la seva composició.

«Volem evitar que a Mallorca la manca de recursos sigui un impediment per iniciar un projecte de vida digna» ha expressat la presidenta Cladera. «Per això reforçam les polítiques socials del Consell posant en marxa una nova ajuda amb l’objectiu que tothom tengui una oportunitat d’inserir-se social i laboralment. Feim un esforç per no deixar ningú enrere i acompanyar totes les persones i famílies que ho necessiten a superar situacions de vulnerabilitat» ha dit.

El programa d’acompanyament s’inicia amb una primera fase d’avaluació personal integral a partir de la qual professionals especialitzats i participants consensuen un pla individualitzat adaptat a cada circumstància que concreta què fer i cap a on anar per aconseguir la seva reinserció en la societat i prevenir que es cronifiquin situacions d’atur o de dependència de les prestacions socials. 

“L’objectiu és evitar que s’agreugi la situació de les famílies que viuen en risc d’exclusió a Mallorca, possibilitar que puguin deixar de dependre de les ajudes socials, capacitar-les i, en alguns casos, dotar-les d’habilitats socials i empoderar-les perquè puguin aconseguir una feina digna que les permeti millorar la seva qualitat de vida”, ha dit la consellera Sofia Alonso.

La concessió de l’ajuda econòmica, que està supeditada al compromís de seguir amb l’itinerari marcat que és supervisat de manera constant per cada assessor, té una durada d’un any. Aquesta prestació, a diferència de la RESOGA o l’IMV, no cerca cobrir les necessitats bàsiques, sinó que funciona com un incentiu per a les persones o famílies en situació vulnerable que es troben dins el procés d’acompanyament d’inserció laboral. Una ajuda extra per poder assumir les despeses o la manca d’ingressos vinculada al temps que dediquen als itineraris acordats.

L’IMAS destinarà a aquest programa un total de 2.721.000 € fins al 2024, 1.002.000 € enguany i 1.719.000 € el 2023 i es calcula que se’n podran beneficiar unes 500 famílies cada any. La quantitat a percebre dependrà del nombre d’integrants del grup de convivència i dels ingressos que declarin, tot i que només podrà rebre l’ajuda econòmica un dels membres.

Tot i això, des de l’àrea d’Inclusió del Consell s’estudiaran tots els casos del nucli familiar i es traçaran els itineraris d’acompanyament de cada integrant per separat i de forma individualitzada d’acord amb les necessitats i mancances de cadascun.

A més, si passat un any des de la concessió de l’Ajuda d’Urgència Social per al Suport als Processos d’Inserció, no s’han aconseguit els objectius marcats, la retirada de l’ajuda econòmica no implica el final del procés, ja que des del servei d’acompanyament es continuarà treballant sense pausa en cada cas.

Noticies relacionades:

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024
27 de març de 2024
Aquest programa està destinat a contribuir a la millora de l’ocupabilitat i a la inserció laboral posterior de les persones contractades, el qual ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+)
11 de març de 2024
L’IMAS ja té obertes línies d’actuació com l’adquisició d’un immoble nou