El Consell de Mallorca posa en marxa l’auditoria en l’àrea de Serveis Socials, Infància i Família de l’IMAS

El president de la institució insular, Llorenç Galmés, acompanyat del president de l’IMAS, Guillermo Sánchez, ha anunciat que s’inicia el procés per fer una auditoria de serveis per millorar el sistema de protecció dels menors tutelats

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha informat avui que s’ha iniciat el procés administratiu per contractar una auditoria de serveis per a l’àrea de Serveis Socials, Infància i Família de l’IMAS. «Volem que la transparència defineixi la nostra gestió, a diferència de l’opacitat que va caracteritzar l’equip de govern anterior, amb l’escàndol dels menors tutelats», ha manifestat Galmés.

En aquest sentit, el president de la institució insular ha lamentat que «l’equip de govern anterior es negàs a investigar, en reiterades ocasions, els casos d’explotació sexual a menors tutelats per l’IMAS». Llorenç Galmés ha destacat que l’executiu actual «compleix amb la paraula donada i amb l’auditoria sabrem amb exactitud què ha fallat durant aquests anys en el sistema de protecció de menors i identificarem els punts de millora en els processos i protocols, perquè no es tornin a repetir casos d’explotació sexual». Galmés ha afirmat que «es tracta d’una avaluació objectiva de procediments, pràctiques i programes, per a determinar si els serveis es presten amb la qualitat i l’eficiència esperades. L’auditoria identificarà tant les àrees que funcionen adequadament com aquelles que requereixen millores o implementacions».

Per la seva banda, el president de l’IMAS, Guillermo Sánchez, ha subratllat que «en aquests primers mesos de mandat s’ha millorat la coordinació entre institucions i cossos i forces de seguretat de l’Estat». En aquest sentit, el Conseller ha indicat que en el marc d’aquesta coordinació, recentment s’ha notificat la sospita de tres situacions d’explotació sexual als organismes competents. Ha destacat també que «nosaltres tindrem excés de zel en matèria d’explotació i davant la menor sospita informarem a fiscalia i als grups polítics del Consell».

Així mateix, ha assegurat que «des del primer minut, les direccions insulars de Serveis Socials, Infància i Família, i de Centres i Programes d’Atenció Integral a la Infància i Adolescència han duit a terme un procés d’anàlisi acurat i exhaustiu en els seus departaments, que ja ha suposat la implementació d’una sèrie d’accions».

D’una banda, i en línia amb les recomanacions del Parlament Europeu, s’ha iniciat un expedient per a cobrir totes les places relacionades amb baixes i vacants que estaven desertes. També s’ha iniciat el procés d’acreditació dels centres propis, començant per Puig dels Bous, ja que cap dels centres de l’IMAS disposa actualment d’acreditació. I, al mateix temps, s’està duent a terme un procés per a l’estandardització dels protocols d’aquests centres. També ha assegurat que «una de les nostres prioritats és construir un centre de primer acolliment de menors de gestió pròpia, per al qual, ara mateix, s’està cercant un solar on ubicar-lo». A més d’aquest centre, hi ha altres dos expedient oberts per a l’augment de les places disponibles actualment. En primer lloc, es procedirà a la concertació de 32 noves places amb les entitats col·laboradores; i en segon lloc, s’està en procés d’adquisició de dos immobles amb capacitat de 8 places cadascun vinculats a fons europeus que, d’aquesta manera, es tractaran de no perdre.

D’una altra banda, ha destacat «l’enfortiment de les relacions amb les entitats col·laboradores de l’IMAS que presten els seus serveis, involucrant-les en la presa de decisions, una peça clau en l’engranatge de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials».

Recomanacions Europees

L’IMAS posarà en marxa una de les recomanacions europees que faltaven per implementar relativa a la formació en TIC. Es posaran en marxa formacions encaminades a que la feina de sensibilització que duen a terme els professionals als centres residencials sobre els riscos que comporten sigui el mes efectiva possible.

En aquest sentit l’informe del Parlament Europeu recomanava dur a terme una feina de sensibilització per als menors perquè, a l’hora d’utilitzar les xarxes de TIC, reconeguin la diferència entre una organització delictiva i una xarxa de persones que comparteixen les mateixes aficions o motivacions; a més d’ establir tots els mecanismes necessaris i introduir les salvaguardes oportunes per a evitar l’ús de les xarxes de TIC com a eines de captació per part d’organitzacions delictives.

Places per a menors tutelats

Actualment, a Mallorca, existeixen un total de 395 places residencials per a menors, de les quals 63 són gestionades directament per l’IMAS i 332 són de gestió indirecta a través de 13 entitats del tercer sector que operen en 31 centres. Aquesta iniciativa cerca garantir que tots els menors a l’illa rebin la millor atenció possible. L’IMAS es compromet a avançar en la millora dels serveis per als menors més vulnerables de Mallorca i a garantir una atenció de qualitat en totes les etapes del seu desenvolupament.

Noticies relacionades:

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024
27 de març de 2024
Aquest programa està destinat a contribuir a la millora de l’ocupabilitat i a la inserció laboral posterior de les persones contractades, el qual ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+)
11 de març de 2024
L’IMAS ja té obertes línies d’actuació com l’adquisició d’un immoble nou