El Consell aferma amb Projecte Socioeducatiu Naüm el seu compromís amb la cohesió i plena inclusió comunitària

Catalina Cladera, acompanyada pel batle de Palma i la presidenta de l’IMAS, ha conegut els programes per a famílies i d’inserció comunitària i sociolaboral que ofereix la institució a través de l’entitat.

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha intensificat la tasca de prevenció, acompanyament i formació a Son Roca a través de projectes específics contractats amb l’entitat Naüm i que responen a les necessitats concretes d’aquesta barriada palmesana. Precisament avui la  presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, la consellera de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, i el batle de Palma, José Hila, han visitat les instal·lacions del Projecte Socioeducatiu Naüm, de les Germanes de la Caritat, per conèixer-los.

«Adequam els nostres recursos a les necessitats específiques de les persones i per això ampliam els recursos que destinam a Son Roca per atendre les persones en risc d’exclusió amb programes d’acompanyament a la inserció sociolaboral i a les famílies amb declaració de risc. Ho feim amb una entitat com Projecte Socioeducatiu Naüm, que coneix molt bé la realitat d’aquesta barriada, té en compte els condicionants estructurals i adapta els seus programes a les necessitats de les persones que hi viuen amb l’objectiu d’aconseguir la plena inclusió», ha destacat la presidenta del Consell durant la visita. En aquest sentit, Cladera, ha assenyalat que «l’IMAS ha quadruplicat la durada del curs de formació sociolaboral que du a terme a Son Roca per fomentar la inclusió social laboral i treballam per desenvolupar nous programes de prevenció amb les famílies en situació de risc i garantir el benestar dels infants i adolescents».

En concret, l’IMAS té previst treure a licitació un programa per treballar els vincles destinat a famílies amb declaració de risc amb infanta d’entre 0 a 6 anys  i una nova edició del de Preservació Familiar que l’any 2022 atengué 9 famílies de la barriada (27 adults i 20 persones menors d’edat). En aquest es treballen les habilitats i capacitats parentals en famílies en risc per evitar la separació del nucli familiar i garantir l’interès superior dels nins i nines, a través de la intervenció d’un equip multidisciplinari.

A banda de l’acompanyament a les famílies, des del Consell de Mallorca s’aposta pels itineraris de formació i acompanyament per a les persones que es troben en risc d’exclusió social. Actualment 21 persones realitzen el curs d’auxiliar de comerç que imparteix Naüm en el marc de l’oferta formativa del Programa d’Acompanyament a la Inserció Sociolaboral (SAIS) de l’IMAS. Cladera, Alonso i Hila han conegut els i les alumnes d’aquest curs que l’any passat va tenir una modalitat de curta durada (200 hores teòriques i 80 de pràctiques) i enguany s’ha ampliat a una durada anual (des del passat 1 d’agost i fins dia 31 de desembre de 2023).

Ara mateix 940 persones treballen la seva inserció sociolaboral a través del SAIS, que parteix del disseny d’un itinerari personalitzat i adaptat a les necessitats concretes de cada persona a qui ofereix formació i/o suport econòmic com a suports complementaris. En total, 400 persones estan inscrites en algun dels cursos que, com el de Naüm a Son Roca, es desenvolupen a diferents municipis de l’illa. Tota la formació està becada amb 3€ per hora d’assistència. A més,  en alguns casos, aquesta formació es complementa amb la prestació econòmica d’Urgència Social de l’IMAS; una ajuda lligada al seguiment de l’itinerari, d’entre 135 i 607€, que actualment reben 63 nuclis familiars.

La consellera Sofia Alonso ha donat l’enhorabona a l’equip professional del Projecte Socioeducatiu Naüm per la tasca en prevenció i intervenció que realitzen amb les persones més vulnerables i la seva capacitat per adequar els seus programes a la realitat que es viu a la barriada de Son Roca, una tasca que l’any 2018 va rebre el reconeixement als Premis d’Innovació Social del Consell de Mallorca.

Per la seva banda, el batle de Palma ha destacat que Naüm “dona una oportunitat al jovent i a les persones que viuen a Son Roca”. “Com a Ajuntament, estam millorant el barri. És una sort tenir a Naüm, una entitat potent, que amb l’ajuda de les institucions fan una excel·lent feina”.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024