El Comitè per a la Igualtat entre Dones i Homes de l’IMAS aprova la memòria del Pla d’Igualtat de 2021 i el Pla de feina per a enguany

Sofia Alonso ha presidit la primera sessió ordinària de l’òrgan d’aquest 2022

El Comitè per a la Igualtat entre Dones i Homes de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) s’ha reunit avui en sessió ordinària, per presentar la memòria sobre l’execució de la programació 2021 del Pla Estratègic d’Igualtat entre Dones i Homes de l’IMAS i per donar a conèixer el Pla de feina per a aquest 2022. La consellera de Drets Socials, Sofia Alonso, ha presidit la trobada, a la qual ha assistit la directora insular d’Igualtat i Diversitat, Rosa Cursach.

Aprovat el 2018 com a instrument de regulació i de desenvolupament d’actuacions i activitats per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes, la no-discriminació de les persones del col·lectiu LGTBI i incorporar transversalment la perspectiva de gènere a la institució, el Pla d’Igualtat de l’IMAS es revisa cada any, per prioritzar que les accions integrin la igualtat en totes les polítiques, en la presa de decisions i en les iniciatives que es duen a terme des de la institució insular.

«Hem de garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones i fomentar la representació paritària a tots els nivells professionals. El Pla d’Igualtat de l’IMAS és una eina clau en el disseny i en l’impuls de polítiques amb una mirada transversal i inclusiva», ha destacat Sofia Alonso.

Formació continuada dirigida a tot el personal que treballa a la institució insular i que, com a novetat, aquest 2021 va incorporar la perspectiva de gènere en el Servei d’Interpretació de Llengua de Signes o l’aplicació del llenguatge no sexista en la documentació de l’entitat; aquestes són algunes de les més de 30 iniciatives que es varen executar el 2021. També es va començar a incorporar la perspectiva de gènere en les entrevistes de valoració del programa «Prioritat social del Servei Especialitzat de Gent Gran», que té com a finalitat detectar, avaluar i intervenir de forma especialitzada vers la desprotecció i el maltractament a la gent gran de Mallorca; a més, dins la Xarxa d’Inclusió Social, es va crear un servei nou per afavorir la igualtat de gènere al centre de Ca l’Ardiaca.

«No es pot donar un servei adequat a la ciutadania sense professionals que incorporin les necessitats, la mirada i les competències necessàries per atendre-la tota. No podem ser referents, ni atendre la diversitat, sense que la diversitat de professionals hi sigui», ha dit la presidenta de l’IMAS.

Constituït formalment el maig de 2019 i amb representació de professionals dels diferents departaments i dels sindicats amb presència a l’IMAS, el Comitè va delegar en la Comissió Activa d’Igualtat, conformada per personal tècnic representant de totes les direccions insulars, a més del Servei de Recursos Humans, el Servei de Prevenció de Riscos, el de Sistemes Informàtics i del Servei de Premsa de l’IMAS, l’impuls, la coordinació, el seguiment i l’avaluació de les actuacions previstes en el Pla d’Igualtat que s’aprova cada any.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024