El Comitè per a la Igualtat entre Dones i Homes de l’IMAS aprova la memòria del Pla d’Igualtat de 2021 i el Pla de feina per a enguany

Sofia Alonso ha presidit la primera sessió ordinària de l’òrgan d’aquest 2022

El Comitè per a la Igualtat entre Dones i Homes de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) s’ha reunit avui en sessió ordinària, per presentar la memòria sobre l’execució de la programació 2021 del Pla Estratègic d’Igualtat entre Dones i Homes de l’IMAS i per donar a conèixer el Pla de feina per a aquest 2022. La consellera de Drets Socials, Sofia Alonso, ha presidit la trobada, a la qual ha assistit la directora insular d’Igualtat i Diversitat, Rosa Cursach.

Aprovat el 2018 com a instrument de regulació i de desenvolupament d’actuacions i activitats per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes, la no-discriminació de les persones del col·lectiu LGTBI i incorporar transversalment la perspectiva de gènere a la institució, el Pla d’Igualtat de l’IMAS es revisa cada any, per prioritzar que les accions integrin la igualtat en totes les polítiques, en la presa de decisions i en les iniciatives que es duen a terme des de la institució insular.

«Hem de garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones i fomentar la representació paritària a tots els nivells professionals. El Pla d’Igualtat de l’IMAS és una eina clau en el disseny i en l’impuls de polítiques amb una mirada transversal i inclusiva», ha destacat Sofia Alonso.

Formació continuada dirigida a tot el personal que treballa a la institució insular i que, com a novetat, aquest 2021 va incorporar la perspectiva de gènere en el Servei d’Interpretació de Llengua de Signes o l’aplicació del llenguatge no sexista en la documentació de l’entitat; aquestes són algunes de les més de 30 iniciatives que es varen executar el 2021. També es va començar a incorporar la perspectiva de gènere en les entrevistes de valoració del programa «Prioritat social del Servei Especialitzat de Gent Gran», que té com a finalitat detectar, avaluar i intervenir de forma especialitzada vers la desprotecció i el maltractament a la gent gran de Mallorca; a més, dins la Xarxa d’Inclusió Social, es va crear un servei nou per afavorir la igualtat de gènere al centre de Ca l’Ardiaca.

«No es pot donar un servei adequat a la ciutadania sense professionals que incorporin les necessitats, la mirada i les competències necessàries per atendre-la tota. No podem ser referents, ni atendre la diversitat, sense que la diversitat de professionals hi sigui», ha dit la presidenta de l’IMAS.

Constituït formalment el maig de 2019 i amb representació de professionals dels diferents departaments i dels sindicats amb presència a l’IMAS, el Comitè va delegar en la Comissió Activa d’Igualtat, conformada per personal tècnic representant de totes les direccions insulars, a més del Servei de Recursos Humans, el Servei de Prevenció de Riscos, el de Sistemes Informàtics i del Servei de Premsa de l’IMAS, l’impuls, la coordinació, el seguiment i l’avaluació de les actuacions previstes en el Pla d’Igualtat que s’aprova cada any.

Noticias relacionadas:

23 de mayo de 2024

Se trata de una actividad que fomenta la socialización y la participación activa de las personas mayores y las mantiene en contacto con las tradiciones

21 de mayo de 2024

Mañana se abre el plazo para solicitar este apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con alguna discapacidad en Mallorca

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024