Constituïda la comissió mixta Consell-Ajuntament d'Inca per al traspàs de la Residència Miquel Mir

Avui ha tengut lloc la primera reunió de treball per a fer efectiva l’assumpció de la titularitat i gestió dels serveis del centre residencial per part de l’IMAS en un termini màxim de sis mesos

La sala de juntes del Consell de Mallorca ha acollit la primera reunió de la comissió mixta entre la institució insular i l’Ajuntament d’Inca que  ha de fer efectiva l’assumpció de la titularitat i la gestió del centre Miquel Mir per part de l’IMAS en un termini màxim de sis mesos. Aquesta trobada comptat amb la presència de la consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver.

L’objectiu d’aquesta primera reunió és la creació de dues comissions de feina, una dedicada a temes de personal i una altra a béns i recursos econòmics que estaran formades, cadascuna d’elles, per tres representants de les dues institucions implicades. Així, cada grup haurà d’emetre un informe, que serà elevat el Ple per tal d’anar conformant tot el procés de traspàs.

El ple de la comissió estarà format per part del Consell de Mallorca pel vicepresident de l’IMAS, Javier de Juan, el gerent de la institució, Jaume Català, així com per un representant de cada un dels partits polítics amb representació al Consell. Per part de l’Ajuntament d’Inca integren la comissió, el batle, Virgilio Moreno, el regidor delegat de la residència Antelm Ferretjats, els portaveus dels diferents grups polítics municipals i diferents tècnics. Tots els presents han coincidit a subratllar la importància que sigui un procediment en benefici de totes les persones dependents i que es solucionin alguns problemes estructurals per millorar la qualitat de la residència Miquel Mir.

Aquest traspàs suposarà tenir un recurs sociosanitari i residencial per atendre a les persones majors dependents a la zona del Raiguer. A més, la residència seria el centre pel desplegament del SAID (Servei d’Atenció Integral a Domicili), ja que s’ha iniciat el projecte pilot a la comarca, i permetria que els usuaris del servei poguessin beneficiar-se de serveis especialitzats, com fisioteràpia, teràpia ocupacional, teràpies d’estimulació cognitiva, etc.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024