Consell i Govern creen una xarxa de pisos temporals per a situacions d’emergència

L’IMAS i l’IBAVI han firmat el conveni de cessió de nou pisos destinats a persones vulnerables que hagin estat desnonades o que quedin sense llar perquè els propietaris no els hagin renovat el lloguer

L’IMAS gestionarà i administrarà una xarxa de places d’allotjament amb caràcter transitori creada per Govern i Consell de Mallorca per donar cobertura a necessitats d’habitatge derivades de situacions d’emergència. Així es desprèn del conveni que el conseller de Drets Socials i president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, Javier de Juan, i el conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern, Josep Marí i Ribas, han firmat avui en un acte a la seu del Palau Reial en presència de la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera.

En concret, l’IMAS disposarà de 9 habitatges cedits per l’IBAVI. Una quantitat que pot augmentar segons les circumstàncies, ja que l’objectiu d’aquesta xarxa és facilitar un allotjament a totes aquelles persones que, per alguna situació d’emergència, s’hagin quedat sense.

«És imprescindible que les institucions públiques unim esforços per respondre a situacions d’emergència social i residencial, especialment, en un moment com l’actual», ha apuntat la presidenta Cladera. «El Consell està totalment implicat en les polítiques d’habitatge de Mallorca i actuam en casos d’exclusió residencial i vulnerabilitat des de l’IMAS, per garantir el dret a un habitatge digne i a un preu assequible. Aquesta nova xarxa de pisos temporals per a situacions d’emergència és una necessitat, ens permet al Consell ampliar les polítiques socials també en temes d’habitatge i evitar que ningú quedi al carrer, mentre se cerca una solució habitacional estable».

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, ha destacat que la cessió d’aquests habitatges a l’IMAS per part de l’IBAVI permet l’abordatge de situacions d’emergència i vulnerabilitat, solució que no es pot adoptar des del procés d’adjudicació reglada de l’IBAVI, que ha de seguir el seu llistat de demandants. Marí també ha ressaltat que part d’aquests habitatges eren fins fa poc propietat de grans tenidors i han estat adquirits pel Govern exercint el dret de tempteig i retracte. “Són pisos que estaven  buits i tancats i que ara seran per a persones en situació d’especial dificultat”, ha afirmat el conseller.

El president de l’IMAS, Javier de Juan, s’ha mostrat també «molt satisfet amb aquesta signatura. Unim forces per prestar un servei nou adreçat a un col•lectiu que, en un moment puntual de la seva vida, pugui tenir un problema residencial i es vegi en la necessitat de disposar de manera temporal d’un recurs com aquest, mentre els cercam una solució a llarg termini. El que uneix els dos instituts és precisament la protecció de les persones més vulnerables: l’IBAVI a través de l’accés a un habitatge digne i l’IMAS a través de la prestació de diferents serveis socials».

Les nou llars de què disposa ara l’IMAS – la majoria a Palma i a altres dos municipis de l’illa- estan adreçades a allotjar-hi de manera temporal persones, famílies o unitats de convivència amb necessitat d’habitatge que s’hagin quedat sense casa com a conseqüència de procediments de desnonament per impagament de la renda de lloguer i llançaments hipotecaris de la seva casa habitual, en el supòsit que aquest impagament sigui conseqüència d’una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques i es trobin en situació d’especial vulnerabilitat.

També hi podran accedir persones que quedin sense els seus habitatges perquè els propietaris no volen renovar el contracte de lloguer i es trobin en situació d’especial vulnerabilitat i les que es trobin en situació d’emergència residencial sobrevinguda.

L’habitatge tindrà un caràcter rotatori i s’ha de destinar a satisfer necessitats puntuals i transitòries. Les famílies que l’ocupin ho faran per un termini de fins a sis mesos, prorrogables en situacions excepcionals fins a sis mesos més.

Durant la vigència d’aquest acord, que és de quatre anys prorrogables a quatre més, es podrà incrementar el nombre d’habitatges cedits per iniciativa de l’IBAVI o bé per petició expressa de l’IMAS.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024