Consell i conselleria de Salut col·laboren per donar suport i formació a la gent gran en temes relacionats amb consum

El conveni cerca facilitar els tràmits digitals i les tasques diàries als usuaris de les llars i dels serveis comunitaris

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera i la consellera de Salut i Consum del Govern, Patricia Gómez, han presentat avui al Servei de Promoció de l’Autonomia Personal Son Bru, a Puigpunyent, un conveni de col·laboració promogut per la Direcció Insular d’Atenció Comunitària de l’IMAS i per la Direcció General de Consum per donar una mà a la gent gran en matèria de consum i defensa dels seus drets en aquest àmbit.

L’acte ha comptat amb la presència de la consellera de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, del director insular d’Atenció Comunitària i Projectes Estratègics, Omar Lamin, i del director general de Consum, Félix Alonso.

L’acord va adreçat, principalment, a les persones majors usuàries dels serveis de l’Equip de Vellesa i Família (EVIF)  i de les llars socioculturals del Consell i té per objecte informar i formar tant els professionals de l’IMAS com la gent gran per facilitar-los les tasques diàries que tenen a veure amb consum, com ara operacions de banca digital, facturació electrònica de subministraments, tràmits administratius, etc.

També s’establirà un canal de comunicació i gestió directa mitjançant una línia telefònica atesa per tècnics de la Direcció General de Consum que oferiran assessorament i informació sobre possibles dubtes, tramitació i mediació de reclamacions i denúncies, resolució de controvèrsies o defensa dels drets dels consumidors i usuaris.

«Volem reduir la bretxa digital que afecta el col·lectiu de persones majors i defensar els seus drets com a consumidors a l’hora de fer tràmits electrònics i altres gestions les quals a moltes d’aquestes persones els suposa una dificultat enorme”, ha expressat la presidenta Cladera.

I ha afegit: «Amb aquest conveni seguim avançant en la implantació del nostre model d’atenció integral centrada en la persona, empoderant les persones majors, fent que adquireixin nous coneixements i afavorint una vida independent, garantint que puguin exercir els seus drets com a consumidors i creant nous serveis com una línia telefònica directa que els faciliti fer les gestions i no quedin fora de cap dret pel fet de no tenir coneixements en les noves tecnologies”.

Per la seva part, la consellera de Salut, Patricia Gómez, ha recordat que l’acord va en la línia de la nova Llei 4/2022, de 25 de febrer, de protecció dels consumidors i usuaris davant de situacions de vulnerabilitat social i econòmica i amb la Nova Agenda del Consumidor de la Comissió Europea, la qual subratlla la necessitat d’abordar les necessitats específiques de consumidors que, per les seves circumstàncies, requereixin una protecció més gran per garantir la presa de decisions en les relacions concretes de consum d’acord amb els seus interessos.

L’acord té una durada de quatre anys prorrogables, es durà a terme amb els recursos materials i personals disponibles, i concreta la suma d’esforços d’ambdues institucions.

Per una banda, el Consell, a través de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, es compromet a: facilitar la infraestructura necessària per realitzar els actes divulgatius d’informació i formació, ja sigui presencial o per videoconferència, i convocar als assistents; fomentar la participació de professionals i gent gran a través de la gestió d’inscripcions i aforaments dels actes; i acompanyar les persones usuàries de les Llars de Gent Gran o de l’EVIF que ho precisin, en els tràmits de comunicació amb la Direcció General de Consum.

Per altra, la Direcció General de Consum posarà a disposició de l’IMAS els formadors i conferenciants especialistes que es requereixin els quals seguiran un calendari d’actes dissenyat prèviament per ambdues parts on estaran marcades les qüestions més rellevants per als consumidors.

Així mateix, es crearà una comissió de seguiment que funcionarà com a mecanisme de vigilància, control i interpretació del conveni i en la qual participaran dos representants de cada una de les institucions.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024