Catalina Cirer presenta el programa de prevenció de la primera infància “Créixer feliços en família”

Així mateix, la consellera ha anunciat l’augment d’un 50% de les ajudes d’Urgent i Greu Necessitat

La consellera de Benestar Social i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Catalina Cirer, ha presentat aquest migdia el nou programa de suport psicoeducatiu “Créixer feliços en família”, que es posarà en marxa des d’aquest departament del Consell. Juntament amb la consellera han estat presents a la roda de premsa la coordinadora de l’àrea de Menors, Família i Igualtat de l’IMAS, Teresa Martorell i el coordinador de l’àrea d’Inclusió Social de la institució, Octavio Cortés.

És tracta d’un programa de suport psicoeducatiu adreçat a famílies en situació de vulnerabilitat, que pretén promoure el correcte desenvolupament biològic, psicològic i social dels infants des del seu naixement fins al cinc anys amb l’objectiu de “fer possible el manteniment de l’estructura familiar i donar instruments a les famílies que es puguin trobar al límit de la vulnerabilitat”, tal i com ha explicat la presidenta de l’IMAS.

Així mateix, la consellera Cirer ha anunciat, que en la mateixa línia de donar suport a les famílies i atesos els diferents informes que constaten la situació de vulnerabilitat de cada vegada més nuclis familiars, “s’augmentarà en un 50% la partida destinada a les ajudes d’Urgent i Greu Necessitat (UGN), passat dels 3000.000€ prevists inicialment a 450.000€ per poder atendre les demandes”.

Els objectius del programa “Créixer feliços en família” són els de ajudar els pares a identificar i respondre a les necessitats dels fills, promoure el desenvolupament d’afeccions segures, ensenyar habilitats bàsiques d’atenció i seguretat infantil o afavorir els factors de protecció i reduir els de risc a través de l’increment del suport social i la satisfacció de les necessitats dels pares a múltiples nivells.

En aquest sentit, seran dues àrees de l’IMAS, les implicades en la implantació del programa, l’àrea de Menors, Família i Igualtat i l’àrea d’Inclusió Social a través de la seva secció de Prevenció Comunitària.

El programa es divideix en dos tipus d’intervencions, d’una banda la domiciliària, amb una atenció directa a les famílies i d’altra en les intervencions grupals on les diferents famílies participants participaran en diferents sessions formatives.   

Actualment s’està treballant en el projecte pilot del programa, analitzant les diferents necessitats dels municipis de l’Illa i s’han seleccionat els municipis de Calvià i la mancomunitat del Raiguer. Els tècnics de la secció de Prevenció Comunitària de l’IMAS, juntament amb els equips tècnics dels municipis escolliran aquelles famílies que cumpleixin les característiques per a prendre part en el programa.

Així, es tendran en compte les diferents situacions familiars, que responguin als destinataris de la iniciativa, com ara famílies amb condicions de risc i vulnerabilitat social; pares i mares amb historial de negligència i maltractament físic i/o emocional; famílies amb escases capacitats parentals, amb fills amb problemàtica de salut i/o conducta; pares i mares amb problemes de salut, inestabilitat emocional i/o lleugera discapacitat intel•lectual; mares adolescents o embarassos no desitjats i població immigrant.

El programa “Créixer feliços en família” s’ha duit a terme en diferents comunitats autònomes i donat que des de l’IMAS s’ha constatat que la intervenció en els primers anys de vida té un gran potencial preventiu pel posterior desenvolupament de l’infant, es vol apostar per aquesta línia d’intervenció.

Ajudes d’Urgent i Greu Necessitat
La consellera Cirer ha aunciat també l’augment d’un 50% de la partida adreçada a les ajudes d’Urgent i Greu Necessitat (UGN). Es tracta d’unes ajudes que es donen als ajuntaments, a través d’uns convenis anuals, i que cada municipi gestiona entre els seus usuaris de serveis socials.

Per al 2014, la partida inicial d’aquestes ajudes era de 300.000€, que es veuran incrementada en un 50% amb la qual cosa passaran a destinar-se 450.000€ a aquestes ajudes, que tenen com a principals destinataris famílies en situació de risc amb menors al seu càrrec.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024