130 nous usuaris s’han acollit al programa ERGON durant el primer semestre de 2015

D’aquests, 41 persones han aconseguit un contracte laboral mitjançant aquest programa per a la integració laboral de persones amb discapacitat

El programa ERGON per a la integració laboral de persones amb discapacitat, que es duu a terme des de la secció d’Iniciatives Sociolaborals de l’àrea de Persones amb Discapacitat de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), ha atès en el primer semestre del 2015 un total de 130 nous usuaris, dels quals 41 (23 homes i 18 dones) han aconseguit un contracte laboral.

Aquest servei, gestionat per l’IMAS i subvencionat pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i el Fons Social Europeu (FSE), té com a principal objectiu promoure i facilitar que les persones amb discapacitat intel·lectual o física, així com també les persones que pateixen d’una malaltia mental puguin optar al mercat laborat.

En aquest sentit, la consellera de Benestar i Drets Socials del Consell i presidenta de l’IMAS, Margalida Puigserver, ha manifestat que “el programa ERGON és una eina bàsica per a les persones amb discapacitat intel·lectual o física a l’hora d’accedir, amb les màximes garanties possibles, al mercat laboral, així com també per millorar el seu nivell d’ocupabilitat i a la seva plena normalització social”.

Per a poder accedir al programa, els sol·licitants han de complir una sèrie de requisits, com el de ser residents a Mallorca, preferentment en la part forana; estar en edat laboral; tenir una discapacitat reconeguda per l’entitat competent igual o superior al 33% i estar inscrits al SOIB com a demandants de feina.

Pel que fa al nombre de sol·licituds rebudes, aquestes ascendeixen a 210, de les quals 119 es registraren al centre comarcal d’Inca, 30 al centre comarcal de Manacor i 61 a les oficines centrals de Palma. La diferència entre els usuaris atesos i els sol·licitants es deguda, en la majoria de casos, a que les persones demandants no compleixen els requisits necessaris per a formar part del programa.

Un cop aquestes persones s’incorporen al mercat laboral ordinari, deixen de formar part del programa ERGON, però continuen essent atesos des de l’IMAS. En aquest sentit, des de la secció d’Iniciatives Sociolaborals, es continua fent seguiment i suport a les 54 persones (27 homes i 25 dones), que trobaren una feina el 2014 gràcies a aquest servei.

Noticies relacionades:

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024
27 de març de 2024
Aquest programa està destinat a contribuir a la millora de l’ocupabilitat i a la inserció laboral posterior de les persones contractades, el qual ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+)
11 de març de 2024
L’IMAS ja té obertes línies d’actuació com l’adquisició d’un immoble nou