122 professionals participen a les II Jornades de Prioritat Social de l’IMAS

L’objectiu de la institució insular és consolidar el protocol d’actuació per atendre les persones majors en situació de risc

L’equip de Prioritat Social de l’àrea de gent gran de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), juntament amb la coordinadora de l’àrea de Gent Gran, Ana Belén Velasco, s’han reunit amb els equips tècnics de diferents ajuntaments i institucions de Mallorca amb l’objectiu d’avançar i consolidar el protocol de detecció, valoració i intervenció especialitzada en les persones majors de Mallorca. En aquest sentit, s’ha treballat en la consolidació de la xarxa de protecció comunitària de les persones majors que es troben en situació de vulnerabilitat i en la posada en comú els criteris que cal seguir a l’hora de valorar la situació de cada cas concret.

A las jornades, que s’han dut a terme per grups a les oficines de gent gran de l’IMAS els dies 13, 14, 20 i 21 de maig, hi han assistit un total de 122 professionals dels serveis socials comunitaris que tenen funcions de coordinació dels equips procedents de 26 municipis i de la Mancomunitat del Pla, així com representants dels hospitals públics i d’atenció primària de l’Ib-salut, dels servei d’ajuda a domicili i Creu Roja, de la Fundació Tutelar Aldaba, de Casa de Família i els tècnics encarregats de la valoració de la Dependència del Govern.

Cal recordar que el programa de Prioritat Social es va impulsar des de l’IMAS per protegir les persones majors que es trobaven en situació de risc. Així, davant d’una demanda de prioritat social, els tècnics del IMAS, juntament amb els tècnics de referència comunitaris, activen el protocol dissenyat específicament per aquest casos.

Mitjançant aquest programa, l’any passat des de l’IMAS es varen atendre 162 sol•licituds, determinant l’ingrés prioritari a un centre residencial per a 69 majors que es trobaven en situació greu per desprotecció, negligència o maltractament.

Noticies relacionades:

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024
27 de març de 2024
Aquest programa està destinat a contribuir a la millora de l’ocupabilitat i a la inserció laboral posterior de les persones contractades, el qual ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+)
11 de març de 2024
L’IMAS ja té obertes línies d’actuació com l’adquisició d’un immoble nou