Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians ; Direcció de la Residència Son Caulelles ; Direcció de les Llars del Menor.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Contracte menor per a oferir un servei de rehabilitació física i funcional als usuaris del centre de dia Hospici de Felanitx

dimecres, 29. gener 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació ofertes: 14h. del dia 12 de febrer de 2020

Contracte menor per contractar una empresa especialitzada pel tractament de desinsectació i desratització (control de plagues) dels centres

dimecres, 22. gener 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 14 h. del dia 5 de febrer de 2020

Contracte menor per a contractar una empresa especialitzada pel tractament integral de legionel·la dels centres: Llar de Llucmajor, Can Clar i Son Bru

dimarts, 21. gener 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores del dia 4 de febrer de 2020

Contracte menor per realitzar un servei d'un tractament tèrmic contra les xinxes al centre de Sa Placeta

dijous, 16. gener 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 14h. del 31 de gener de 2020

Contracte menor per a una nova intal·lació elèctrica i reforma de la instal·lació d'extracció de fums de la campana de la cuina a la llar de la 3ª edat de Felanitx

divendres, 20. desembre 2019
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 14 h. del dia 9 de gener de 2020

2019/60/CSUB Contratación del suministro de guantes de nitrilo para el personal de la Residencia La Bonanova mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria

divendres, 20. desembre 2019
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

Para más información acceder en el perfil del contratante del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales de la Plataforma de Contratación del Sector Público

También podéis acceder específicamente a la información relativa a esta licitación a través del seguiente enllace:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

Contracte menor per contractar una empresa especialitzada en el manteniment d'ascensors i cadires elevadores dels centres: llar i centre de dia Reina Sofia, Llar de Manacor, Llar i centre de dia Can Clar de Llucmajor, Llar Avinguda Argentina, ....

dimarts, 17. desembre 2019
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores del dia 3 de gener de 2020

Contracte menor per contractar una empresa especialitzada en serveis de seguretat-central d'alarma anti intrusos- dels centres: llar i centre de dia Reina Sofia, Llar Avinguda Argentina i Llar de Felanitx

dimarts, 17. desembre 2019
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit presentació ofertes: 14 h. del dia 3 de gener de 2020

2019/29/CSER Contractació dels serveis higienicoambientals

dijous, 12. desembre 2019
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

Contracte menor per al subministrament de lliteres antivandàliques per al centre Ca l'Ardiaca

dijous, 21. novembre 2019
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 14 h. del dia 5 de desembre de 2019

Pàgines