Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians ; Direcció de la Residència Son Caulelles ; Direcció de les Llars del Menor.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Contracte menor per a la realització d'obres corresponents als segellat de juntes per la plaga de xinxes al centre Sa Placeta.

dijous, 20. agost 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit presentació d'ofertes: 27 d'agost de 2020 a les 14 hores.

Contracte menors per a la formació del personal directiu del Serveis de Gent Gran en el model d'atenció integral centrada en la persona (AICP)

dimecres, 5. agost 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 3 de setembre de 2020 a les 14 hores

Contracte menor per instal·lar un mòdul d'aïllament per als usuaris/es en cas de positiu per COVID-19 al centre Sa Placeta

divendres, 24. juliol 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit presentació d'ofertes: dia 31 juliol de 2020

2020/36/CSUB Contractació del subministrament de gas propà a granel per als centres de menors Puig des Bou, Tramuntana i la Residència de Felanitx de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

dijous, 16. juliol 2020
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

2019/25/CSUB Contractació del subministrament i gestió de productes alimentaris per a la Llar d'Ancians, Huialfàs i Llars del Menor de l'IMAS

divendres, 19. juny 2020
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

 

2020/12/CSER Contractació del servei de manteniment de llicències de software d'arquitectura AUTOCAD de l'IMAS

divendres, 19. juny 2020
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

2020/10/CSUB Contractació del subministrament de vehicles mitjançant arrendament per a diferents serveis i centres de l'IMAS

dijous, 11. juny 2020
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

 

Contracte menor de subministrament de mobiliari per a les dependències de la seu de l'IMAS

dilluns, 8. juny 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 14 h. del dia 18 de juny de 2020

2019/103/CSER Contractació del servei de cuina i alimentació de la Residència Bartomeu Quetglas de Felanitx i el Centre de dia l’Hospici, mitjançant procediment obert Harmonitzat i tramitació

dimarts, 2. juny 2020
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

Pàgines