Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Acolliment residencial d'acció educativa especial de cinc menors

dimarts, 7. maig 2013
Tipus de contracte: Gestió de servei públic
Estat de la licitació: Tancada

Contractació de la gestió del servei públic relatiu a l’acolliment residencial d’acció educativa especial de cinc menors, JAGP, AMP, ACA, EBM i NAB, amb necessitats educatives especials i en situació de desprotecció i dependents de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Contractació del servei de bugaderia del centre Ca l’Ardiaca

dilluns, 25. març 2013
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Tancada

Contractació del servei de bugaderia del centre d’acollida a persones sense sostre en risc d’exclusió social de Ca l’Ardiaca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.
 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 8 d'abril de 2013 a les 14 hores.

Concert de 10 places d’intervenció terapèutica en acolliment residencial

dimarts, 19. març 2013
Tipus de contracte: Gestió de servei públic
Estat de la licitació: Tancada

Contractació de la gestió del servei públic en modalitat de concert de 10 places d’intervenció terapèutica en acolliment residencial per a menors amb necessitats educatives especials, en situació de desprotecció i depenents de l’IMAS.

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.
 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 03 d'abril de 2013 a les 14 hores.

Servei d’acolliment per a persones en situació d’exclusió social a la Part forana de Mallorca

dijous, 14. març 2013
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Tancada

Servei d’acolliment per a persones en situació d’exclusió social a la Part forana de Mallorca, mitjançant procediment negociat sense publicitat, condició especial de què el servei es presti amb la participació dels usuaris en el funcionament del mateix.

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.

Contractació del subministrament i gestió de productes alimentaris

dimarts, 22. gener 2013
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Tancada

Contractació del subministrament i gestió de productes alimentaris de la Residència Llar dels Ancians, Residència Huialfàs i les Llars dels Menors de l’IMAS

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.
 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 26 de febrer de 2013 a les 14 hores.
 • AVÍS: La Mesa de contractació convocada per dia 6 de març de 2013 a les 10 hores, tindrà lloc  al Sala de Juntes de la Llar dels Ancians (C/ General Riera, 115).

Contractació del servei d'atenció integral per a persones amb discapacitat sensorial auditiva

divendres, 14. desembre 2012
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Tancada

Contractació del servei d'atenció integral per a persones amb discapacitat sensorial auditiva, mitjançant procediment negociat sense publicitat

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.

Explotació del servei de perruqueria, barberia i estètica de la Llar dels Ancians

divendres, 7. desembre 2012
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Tancada

Contractació administrativa especial per a l’explotació del servei de perruqueria, barberia i estètica de la Llar dels Ancians, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.
 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 21 de desembre de 2012 a les 14 hores.

Contractació de 4 programes formatius d’inserció social i laboral

dilluns, 3. desembre 2012
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Tancada

Contractació administrativa especial per desenvolupar quatre (4) programes formatius, d’inserció social i laboral per donar una atenció prioritària a les necessitats d’inserció de les persones destinatàries de la renda mínima d’inserció per a l’any 2013

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.
 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 17 de desembre de 2012 a les 14 hores.

Contractació del servei per al manteniment dels sistemes de gestió de recursos humans

divendres, 30. novembre 2012
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Tancada

Contractació del servei per al manteniment i millora dels sistemes de gestió de recursos humans i del portal del personal de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.
 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 17 de desembre de 2012 a les 14 hores.

Contractació del servei de reprografia i fax

dijous, 15. novembre 2012
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Tancada

Contractació del servei de reprografia i fax de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment obert

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.
 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 30 de novembre de 2012 a les 14 hores.

Pàgines