Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians ; Direcció de la Residència Son Caulelles ; Direcció de les Llars del Menor.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Contracte administratiu especial per a l'explotació del servei de podologia de la Residència de Felanitx mitjançant procediment obert

dijous, 1. agost 2013
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 16 d'agost de 2013 a les 14 hores.

Contracte de gestió del servei públic relatiu al programa d’atenció a persones drogodependents en fase de deshabituació i reinserció en centres residencials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dijous, 25. juliol 2013
Tipus de contracte: Gestió de servei públic
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 9 d'agost de 2013 a les 14 hores.

Gestió de Servei Públic per l'acolliment i promoció social per a persones en situació d'exclusió social amb toxicomania activa, programa "SA PLACETA"

dimarts, 2. juliol 2013
Tipus de contracte: Gestió de servei públic
Estat de la licitació: Tancada
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 17 de juliol de 2013 a les 14 hores.

Contractació del servei de conservació i manteniment dels jardins i exteriors de la Residència mixta de pensionistes la Bonanova, mitjançant procediment obert

dilluns, 24. juny 2013
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 8 de juliol de 2013 a les 14 hores.

Contractació del subministrament del lot 3 de productes de neteja per a la Residència mixta de pensionistes la Bonanova: productes detergents per a la bugaderia, mitjançant procediment obert

dilluns, 24. juny 2013
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 8 de juliol de 2013 a les 14 hores.

Subministrament de gasoil tipus B i C per a diversos centres

dimarts, 14. maig 2013
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Tancada
 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 21 de juny de 2013 a les 14 hores.

 • DESERT

Subministrament productes neteja La Bonanova

dijous, 9. maig 2013
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

Contractació del subministrament de productes de neteja per a la Residència mixta de pensionistes La Bonanova, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es realitzaran mitjançant aquesta pàgina web. No se avisarà ni per teléfon ni per fax.
 • Data límit de presentació d'ofertes: 14 horas del dia 24 de maig de 2013

 

 

Acolliment residencial d'acció educativa especial de cinc menors

dimarts, 7. maig 2013
Tipus de contracte: Gestió de servei públic
Estat de la licitació: Tancada

Contractació de la gestió del servei públic relatiu a l’acolliment residencial d’acció educativa especial de cinc menors, JAGP, AMP, ACA, EBM i NAB, amb necessitats educatives especials i en situació de desprotecció i dependents de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Contractació del servei de bugaderia del centre Ca l’Ardiaca

dilluns, 25. març 2013
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Tancada

Contractació del servei de bugaderia del centre d’acollida a persones sense sostre en risc d’exclusió social de Ca l’Ardiaca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.
 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 8 d'abril de 2013 a les 14 hores.

Concert de 10 places d’intervenció terapèutica en acolliment residencial

dimarts, 19. març 2013
Tipus de contracte: Gestió de servei públic
Estat de la licitació: Tancada

Contractació de la gestió del servei públic en modalitat de concert de 10 places d’intervenció terapèutica en acolliment residencial per a menors amb necessitats educatives especials, en situació de desprotecció i depenents de l’IMAS.

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.
 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 03 d'abril de 2013 a les 14 hores.

Pàgines