Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PERSONAL DE SUPORT PER A L'ATENCIÓ DEL SENYOR DAB A LA RESIDÈNCIA "SON TUGORES" GESTIONADA PEL CONSORCI APROP

dimarts, 27. maig 2014
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Procediement negociat sense publicitat.

Contractació del servei de neteja dels centres de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)

dilluns, 14. abril 2014
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 21 de maig de 2014  a les 14 hores.

Contractació administrativa per al servei de bugaderia de la Residència de Persones Majors de Felanitx mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 16. desembre 2013
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 30 de desembre de 2013 a les 14 hores.

Contractació administrativa per al servei de transport dels usuaris del servei d’estades diürnes de la Llar Reina Sofia, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 9. desembre 2013
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 20 de desembre de 2013 a les 14 hores.

Contractació privada de l’assegurança de danys materials i robatori dels edificis, de l’assegurança de responsabilitat civil professional dels arquitectes i enginyers, i de l’assegurança dels vehicles adscrits a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

dilluns, 18. novembre 2013
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 02 de desembre de 2013 a les 14 hores.

Contractació de la gestió de servei públic de la Unitat Mòbil d’Emergència Social (UMES) per a l’atenció de persones en situació d’exclusió social sense sostre que romanen al carrer, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dimarts, 12. novembre 2013
Tipus de contracte: Gestió de servei públic
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 27 de novembre de 2013 a les 14 hores.

 • AVÍS: La relació nominal dels treballadors a subrogar és la que figura a l'annex publicat dia 14 de novembre de 2013

 

 

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC PER A L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

dijous, 31. octubre 2013
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 15 de novembre de 2013 a les 14 hores.

 • Per a la resolució de dubtes tècnics sobre aquesta licitació s'ha convocat una reunió informativa dia 8 de novembre a les 12 hores a la Sala d'Actes de l'IMAS.

 

Contractació administrativa especial per a l’explotació del servei de cafeteria menjador de la Llar de Felanitx de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

dijous, 24. octubre 2013
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 08 de novembre de 2013 a les 14 hores.

Pàgines