Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians ; Direcció de la Residència Son Caulelles ; Direcció de les Llars del Menor.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Contractació del subministrament de guants per al personal de la Residència La Bonanova, Felanitx, Huialfàs i Llar dels Ancians, dependents de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

dijous, 10. juliol 2014
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 25 de juliol de 2014  a les 14 hores.

 

Contractació administrativa del servei de menjador i cafeteria de la Llar i Centre de Dia Reina Sofia, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 19. juny 2014
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 4 de juliol de 2014  a les 14 hores.

Contractació del servei d’acolliment residencial en habitatge supervisat dels menors tutelats, FDV I ODV, amb situació de desprotecció i dependents de l’IMAS, mitjançant procediment negociat sense publicitat

dijous, 12. juny 2014
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 16 de juny de 2014  a les 14 hores.

Contractació del subministrament d'energia elèctrica per a diversos centres dependents de l'IMAS mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dimecres, 4. juny 2014
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 14 de juliol de 2014  a les 14 hores.

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PERSONAL DE SUPORT PER A L'ATENCIÓ DEL SENYOR DAB A LA RESIDÈNCIA "SON TUGORES" GESTIONADA PEL CONSORCI APROP

dimarts, 27. maig 2014
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Procediement negociat sense publicitat.

Contractació del servei de neteja dels centres de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)

dilluns, 14. abril 2014
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 21 de maig de 2014  a les 14 hores.

Contractació administrativa per al servei de bugaderia de la Residència de Persones Majors de Felanitx mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 16. desembre 2013
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 30 de desembre de 2013 a les 14 hores.

Contractació administrativa per al servei de transport dels usuaris del servei d’estades diürnes de la Llar Reina Sofia, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 9. desembre 2013
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 20 de desembre de 2013 a les 14 hores.

Pàgines