Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians ; Direcció de la Residència Son Caulelles ; Direcció de les Llars del Menor.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Contractació del subministrament d’equipament informàtic per a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, per a l'any 2015, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dimarts, 17. març 2015
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores de dia 30 de març de 2015

Per a la resolució de dubtes tècnics sobre aquesta licitació es convoca una reunió informativa el dimarts, 24 de març de 2015, a les 12 hores a la Sala d'Actes Petita de l'IMAS.

 

 

Contractació de les obres de reforma interior de la tercera planta i façanes del pavelló C de la Llar dels Ancians que inclou la contractació de 2 persones perceptores de la renda mínima d’inserció, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

divendres, 6. març 2015
Tipus de contracte: Obra
Estat de la licitació: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores de dia 31 de març de 2015

 

Contractació del servei de personal de suport per a l'atenció de la Sra. MCRP al centres residencial APROSCOM mitjançant procediment negociat sense publicitat

dimarts, 3. març 2015
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Contracte de servei de personal de suport per a l'antenció de la Sra. MCRP en el centre residencial APROSCOM mitjançant procediment negociat sense publicitat

 

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.

Contractació de les obres de reforma interior de la quarta planta, nivell 1, mòdul A de la Residència la Bonanova

dilluns, 1. desembre 2014
Tipus de contracte: Obra
Estat de la licitació: Tancada
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores de dia 30 de desembre de 2014

 

Contracte per al desenvolupament dels programes formatius d'inserció social i laboral per a destinataris de la renda mínima d'inserció per als anys 2015 i 2016

dilluns, 17. novembre 2014
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 1 de desembre de 2014  a les 14 hores.

 

Contractació privada de l’assegurança de danys materials i robatori dels edificis adscrits a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 13. novembre 2014
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 28 de novembre de 2014  a les 14 hores.

Pàgines