Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Contractació de les obres de reforma interior de la quarta planta, nivell 1, mòdul A de la Residència la Bonanova

dilluns, 1. desembre 2014
Tipus de contracte: Obra
Estat de la licitació: Tancada
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores de dia 30 de desembre de 2014

 

Contracte per al desenvolupament dels programes formatius d'inserció social i laboral per a destinataris de la renda mínima d'inserció per als anys 2015 i 2016

dilluns, 17. novembre 2014
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 1 de desembre de 2014  a les 14 hores.

 

Contractació privada de l’assegurança de danys materials i robatori dels edificis adscrits a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 13. novembre 2014
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 28 de novembre de 2014  a les 14 hores.

Contractació del subministrament de llenceria per a la residència mixta de pensionistes La Bonanova, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 13. novembre 2014
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 26 de novembre de 2014  a les 14 hores.

Contractació del servei de de menjador social i alimentació dels centres de la xarxa d’inserció social dependents de l'IMAS que inclou la contractació de dues persones perceptores de la renda mínima d'inserció

dimarts, 4. novembre 2014
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció heu d'indicar al sobre número 1 una adreça de correu electrònic i ò un número de FAX i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractacio.

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 19 de novembre de 2014 a les 14 hores.

 

Contractació relativa al subministrament de productes de neteja i tractament d’aigües per als centres residencials de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dimecres, 29. octubre 2014
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció heu d'indicar al sobre número 1 una adreça de correu electrònic i ò un número de FAX i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractacio.

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 9 de desembre de 2014 a les 14 hores.

Contractació del lloguer d'un immoble destinat a centre residencial, de gestió pròpia, per a menors amb mesura de protecció de 13 a 17 anys, al terme municipal de Palma, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 20. octubre 2014
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 3 de novembre de 2014  a les 14 hores.

Pàgines