Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Contractació del servei referent al programa d'inserció sociolaboral de suport de la xarxa d'inserció social de l'Institut Mallorquí d'Afrers Socioals , mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dijous, 19. novembre 2015
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia  09 de desembre de 2015  a les 14 hores

 

Servei de CUINA I ALIMENTACIÓ per a la RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS DE FELANITX i del seu centre d'estades diürnes

dilluns, 9. novembre 2015
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 23 de novembre de 2015  a les 14 hores

 

Contractació del subministrament i gestió de productes alimentaris de la Residència Llar dels Ancians, Residència Huialfàs i les Llars dels Menors de l’IMAS mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dimecres, 4. novembre 2015
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores de dia 14 de desembre de 2015

 

Ateses les errades detectades al document Annex 2 Model d'oferta econòmica del Plec de Clàusules Administratives, es deixa sense efecte i s'ha penjat el nou Annex 2 que substitueix a l'anterior i és el que s'ha de presentar en el sobre 2.

Atesa la modificació de l'Annex 2 i, que per tant l'import màxim de licitació és 1.594.814.20 € i que no varien els preus unitaris la mesa de contractació farà servir aquest import a la fórmula per valorar l'oferta econòmica.

 

Contractació administrativa especial de l'explotació del servei de cafeteria de la Residència Llar dels Ancians

dimarts, 20. octubre 2015
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 4 de novembre de 2015  a les 14 hores.

 

Contracte exclòs del text refòs de la Llei de contractes del sector públic, d’arrendament d’un immoble destinat a residencia per a menors amb mesura de protecció, de 13 a 17 anys, a Palma o termes limítrofes, procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 24. setembre 2015
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores de dia 9 d'octubre de 2015

 

Contractació del servei d’atenció integral per a persones amb discapacitat sensorial auditiva, mitjançant procediment negociat sense publicitat

dimecres, 23. setembre 2015
Tipus de contracte: Serveis
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 

 

Subministrament de MOBILIARI GERIÀTRIC per a la residència de persones majors de la Bonanova per a l'any 2015 que inclou la condició especial d'execució consistent en la retirada de mobiliari substituït.

dimarts, 21. juliol 2015
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 03 d'agost de 2015  a les 14 hores.

Servei de PODOLOGIA a les residències i llars de persones majors dependents de l'IMAS

dijous, 16. juliol 2015
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores de dia 31 de juliol de 2015

 

Contractació del subministrament de vestuari i equips de protecció individual per al personal dels centres residencials de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 2. juliol 2015
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 17 de juliol de 2015  a les 14 hores.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS RECTIFICAT (Veure resolució rectificació d'errades)

Contractació del subministrament de 26 vehicles, mitjançant arrendament, per als serveis i centres de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

divendres, 12. juny 2015
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores de dia 20 de julio de 2015

 • Data límit de presentació d'ofertes atès la nova publicació dels PPT: 14 hores de dia 17 d'agost de 2015

Pàgines