Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Contracte privat de l’assegurança de responsabilitat civil professional dels arquitectes i enginyers de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 27. octubre 2016
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 11 de novembre de 2016 a les 14 hores.

 

Contractació del subministrament de productes de neteja i higiene personal per al centre d'acollida per a persones sense sostre en risc d'exclusió social de Ca l'Ardiaca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 17. octubre 2016
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 28 de novembre de 2016 a les 14 hores.

Contractació del servei de reinserció social per a població penitenciaria i ex–reclusos en situació d'exclusió social, mitjançant procediment obert

dilluns, 17. octubre 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 28 de novembre de 2016 a les 14 hores.

 

Creació d'una xarxa coordinada de serveis de promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física sobrevinguda a l'illa de Mallorca

dimarts, 11. octubre 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 21 de novembre de 2016 a les 14 hores.

Servei per l'execució dels programes de mediació i integració familiar- programes B-2, B-3 i B-5

dilluns, 3. octubre 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 14 de novembre de 2016 a les 14 hores.

Contractació del servei d’acolliment residencial en centre de tipologia d'acció educativa especial dels menors DBF, SVB i MFM en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS, mitjançant procediment negociat sense publicitat

divendres, 16. setembre 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.

Contractació del servei de cuina i bar-cafeteria de la Residència de pensionistes La Bonanova

divendres, 16. setembre 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 26 d'octubre de 2016 a les 14 hores.

 

 

AVÍS: L'empresa SODEXO ha presentat escrit al·legacions a l'acta de la Mesa de contractació de dia 17 de novembre de 2016 i s'informa que es convocarà mesa de contractació per a la  seva resolució.

MESA DE CONTRACTACIÓ CONVOCADA DIA 28 DE NOVEMBRE A LES 10.30H

Contracte administratiu especial per l'explotació del servei de perruqueria, barberia i estètica de la Residència de persones majors de Felanitx, gestionada per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

dijous, 15. setembre 2016
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 30 de setembre de 2016 a les 14 hores.

 

Contractació del subministrament de gasoil de calefacció per a diversos centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dimarts, 13. setembre 2016
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 19 d'octubre de 2016 a les 14 hores.

 

Contractació del servei d'acolliment residencial de menors en situació de desprotecció dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (Programes A-17 i A-18), mitjançant procediment obert

dijous, 14. juliol 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 22 d'agost de 2016 a les 14 hores.

Pàgines